Forta caiguda de les importacions

Les importacions de béns durant el mes de gener han sumat 108,08 milions d’euros, amb una variació positiva del 4,4% respecte al mes de gener de l’any anterior. Sense el capítol energia, la variació de les importacions és d’un +2,8%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 6,60 milions d’euros, amb una variació negativa del 24% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.373,13 milions d’euros, la qual cosa representa una variació positiva del 5,0% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol energia, les importacions en valor representen un 3,8% més que al mateix període de l’any passat.

Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 110,16 milions d’euros, amb un augment de l’1,9%. Les partides exportades que destaquen amb una variació positiva i una major variació absoluta són vestit i calçat amb un 60,2% i joieria amb un 57,1%. Tenen una variació negativa destacada i una variació absoluta més significativa les partides transport (58,7%), electrònica (26,9%) i industrial (49,5%). Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d’Estadística del Govern.

TOTES LES NOTÍCIES