Formació als professionals dels mitjans de comunicació en matèria de violència de gènere

L’Àrea de Polítiques d’Igualtat, en col·laboració amb l’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha organitzat aquest dilluns una jornada formativa a professionals dels mitjans de comunicació d’Andorra sobre violència de gènere.

Sota el títol ‘Com informar sobre la violència de gènere i la protecció a la infància i l’adolescència’, la conferència ha anat a càrrec de Joana Gallego, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, codirectora del Màster en Gènere i Comunicació del mateix centre i columnista d’opinió al diari Público.

Aquesta formació específica ha complementat una formació teòrica prèvia que l’equip especialitzat de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat va oferir al llarg dels mesos de setembre i octubre d’enguany al mateix col·lectiu professional. A més, la jornada d’avui també ha comptat amb la presència de professionals del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, del Ministeri de Salut i del Cos de Policia.

La Llei per l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, i la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents estableixen com a eix de prevenció i actuació la formació als agents i institucions que es troben implicats en les situacions que queden recollides en el marc legal esmentat. És en aquest sentit, doncs, que els mitjans de comunicació es configuren com un dels actors principals a l’hora de dur a terme formacions específiques.