Flexibilitzen els requisits d’obtenció de la targeta magna per a les jubilacions anticipades obligatòries

Una avis ballant
Obren la tarja magna a persones majors de 60 anys que s’hagin hagut de jubilar de forma anticipada obligatòriament (Eduard Comellas)

Aquest dimecres s’ha aprovat la modificació del Reglament de la targeta magna amb l’objectiu de flexibilitzar-ne l’accés i obrir l’obtenció de la targeta a aquelles persones majors de 60 anys que s’hagin hagut de jubilar de forma anticipada obligatòriament.

D’aquesta manera, la present modificació amplia el preceptes de l’article 2 del reglament i permet que també podran accedir a la targeta magna les persones que es trobin en situació de jubilació anticipada i obligatòria quan hagin complert 60 anys.

Fins ara, aquestes persones no podien accedir a la targeta fins que complien els 65 anys. A més, també s’ha simplificat la documentació que cal presentar a l’hora d’obtenir la targeta, article 5 del reglament, amb l’objectiu de facilitar als beneficiaris la tramitació a través d’un procediment més àgil i eficaç.

Recordar que el Govern, en el context de les mesures adoptades en el marc de la política social, per tal de facilitar la millora de les condicions de vida i l’exercici dels drets de la gent gran, expedeix la targeta magna, la qual acredita al titular la condició de persona gran i li obre l’accés a diferents prestacions, serveis i avantatges públics o privats, principalment el transport públic gratuït dins el territori nacional.

TOTES LES NOTÍCIES