Fitch Ratings millora el ràting d’Andorra a BBB+

L’agència d’avaluació Fitch Ratings ha millorat el ràting d’Andorra en la seva darrera avaluació, i l’ha situat en BBB+ amb perspectiva estable a llarg termini. A més, ha millorat també l’indicador a curt termini, que ha passat de F3 a F2. Pel que fa al sostre país, que és el límit que estableix l’agència com a màxima qualificació que es pot atorgar a qualsevol emissió del Govern o de les entitats del país a llarg termini, també s’ha augmentat, passant d’A- a A+.

La millora de tots els indicadors avaluats situa la valoració del país i la confiança en la seva economia a nivells anteriors a la crisi de BPA i és un reconeixement dels passos fets per assolir la recuperació de l’economia andorrana. Així, els ràtings atorgats són els millors des que Fitch va començar a valorar el deute sobirà del país, l’any 2015.

En la setena avaluació de Fitch del deute sobirà del Principat, l’agència destaca positivament la rebaixa de l’endeutament del sector públic durant el 2017 i assenyala que la recuperació de l’economia andorrana s’ha accelerat.

D’una banda, FItch valora positivament el fet que l’endeutament públic va caure per sota del 40% per primera vegada al 2017 des del 2011, i el Govern va registrar un superàvit de 9 milions d’euros.

D’altra banda, considera que l’estabilització de l’activitat del sector financer i la dinàmica de creixement positiva d’altres sectors es poden traduir en un creixement del PIB real per als propers anys.

A més, la millora del ràting té en compte també l’equilibri entre la capacitat econòmica del país, la solidesa de les finances públiques i l’estabilitat política amb la petita dimensió de l’economia, i remarca que s’ha produït una millora de la flexibilitat financera. També es valoren positivament els passos fets per alinear el país a l’entorn normatiu, especialment en el sector financer, amb l’adaptació als estàndards internacionals i europeus, com l’adopció de normes internacionals de transparència i intercanvi d’informació fiscal.

Tot i així, l’agència continua recordant que el pes del sistema financer en l’economia és un risc i que la manca d’un prestador d’última instància restringeix les opcions davant de situacions de crisi i augmenta els riscos del sector bancari.

Així mateix, Fitch Ratings assenyala alguns factors que podrien portar a un augment del ràting en futures avaluacions, com la reducció del risc de passius contingents del sector bancari, la millora de la qualitat i la freqüència de les dades disponibles, disminucions contínues del deute públic en relació amb el PIB, o la millora en les perspectives de creixement a mig termini.

Igualment, s’assenyala que un augment de l’endeutament del Govern o un deteriorament de la solvència dels grans bancs andorrans podrien comportar l’empitjorament dels ràtings del país.