Fitch Ratings avalua per primera vegada Andorra i fixa la qualificació en BBB i perspectiva estable

fitch

L’informe d’avaluació de Fitch, fet públic aquest vespre, destaca el bon estat de les finances públiques, el procés de reformes dut a terme pel Govern i la gestió de la crisi de BPA com a punts positius que apuntalen la qualificació. D’altra banda, l’excessiva concentració de l’economia en els sectors financer i turístic, així com la impossibilitat de les entitats bancàries d’accedir a un banc central i una regulació financera més feble que la dels països de l’eurozona, són els punts a millorar, segons l’agència avaluadora.
“El ràting d’Andorra està apuntalat per la solidesa dels comptes del seu sector públic i per un mercat de treball flexible”, afirma Fitch Ratings en el comunicat fet públic aquest vespre. En aquest sentit, l’agència d’avaluació destaca el “moderat endeutament públic”, que el 2014 es va situar al tomb del 41% del PIB. En l’informe s’avalua com a positiu el procés de consolidació dels comptes públics iniciat el 2010 que portarà –segons les previsions de Fitch Ratings- a assolir un pic màxim d’endeutament sobre PIB del 42,7% el 2015, percentatge que es començarà a reduir l’any vinent.

Entre les mesures de consolidació dutes a terme per l’Executiu, Fitch destaca la “gran quantitat de reformes profundes del marc fiscal entre el 2010 i el 2014: simplificant els impostos sobre el valor afegit i introduint impostos sobre els beneficis de les empreses i les rendes personals”. L’agència també inclou en aquest procés de consolidació la congelació de la despesa pública durant els anys 2014 i 2015 i la reforma dels complements de jubilació dels treballadors del sector públic.

D’altra banda, Fitch considera que la reacció de les autoritats andorranes en la crisi generada arran de la publicació de la nota de l’agència de lluita contra els delictes financers dels Estats Units (FinCEN) sobre Banca Privada d’Andorra ha aconseguit que la crisi en qüestió tingui un impacte limitat, tant sobre la resta de la plaça financera com sobre l’economia del país. “Les autoritats van actuar ràpidament i van aplicar la llei de resolució en el cas de la recent crisi bancària de Banca Privada d’Andorra, amb l’objectiu d’evitar el pànic bancari sobre BPA”, s’afirma en l’informe que a la vegada constata que “la crisi ha tingut un impacte negatiu limitat en la viabilitat dels altres tres bancs locals” perquè “la sortida neta d’actius gestionats s’ha mantingut estable” i perquè “els nivells de capitalització i de qualitat d’actius d’aquests bancs són els adequats”.

Pel que fa a l’homologació de la legislació vigent a Andorra, Fitch destaca com a factors positius la implementació de la directiva europea de reestructuració i resolució d’entitats bancàries, mitjançant la llei aprovada l’abril passat; així com la signatura i desplegament de l’Acord Monetari amb al Unió Europea que “ha permès importar a Andorra la credibilitat del Banc Central Europeu en matèria de control de la inflació a nivells baixos i estables”.

Tot i valorar positivament els darrers avenços legislatius, l’informe de Fitch Ratings identifica mancances en el marc regulador del sector financer. “La manca d’accés a un prestador d’última instància (lender of last ressort) i un marc regulador feble comparat amb la resta de països de l’eurozona van portar Fitch a rebaixar els ràtings dels bancs andorrans” el juliol passat.

El pes del sector bancari en l’economia (els actius del sector eren 6,9 el PIB el 2014) i les obligacions potencials que es deriven d’aquesta situació són un dels punts febles detectats per l’agència d’avaluació.

Fitch també veu un risc en l’escassa diversificació de l’economia, per bé que considera que sectors diferents al financer, com “l’hoteleria, la indústria i les tecnologies de la informació i la comunicació també demostren un camí de recuperació robust”. En aquest sentit, l’agència d’avaluació augura que el creixement de l’economia andorrana –que el 2014 va ser del 2,3%- serà d’1% aquest any, a causa dels reptes del sector financer, però s’enfilarà fins a l’1,8% l’any vinent gràcies al creixement de sectors de l’economia diferents del financer.

La bona resolució de l’afer BPA i la diversificació del model de creixement són, segons Fitch Rating, elements claus per millorar l’evolució de l’economia andorrana.

1 comentari

  1. La incineradora de Sta Coloma malgrat els canvis efectuats no es suficient.Es te que canvi per el sistema que guanya força al món, residu 0 i produeix més electricidad.i s’amortiça en 6 – anys Això ho fa el grup en prenedor
    GEENI.

Comments are closed.