Fitch eleva la perspectiva d’Andbank fins a “estable” i confirma la qualificació creditícia de BBB

L'edifici d'Andbank
L’edifici central d’Andbank. Foto: Arxiu

Fitch Ràtings ha elevat la perspectiva d’Andbank a estable i ha confirmat la qualificació creditícia a llarg termini de “BBB”. Segons l’agència de qualificació, la revisió a l’alça respon a una previsible millora “dels beneficis i de la rendibilitat de l’entitat gràcies a l’expansió dels volums en el negoci de banca privada i a la seva capacitat per a absorbir els riscos crediticis”. Per tercer any consecutiu, Andbank és el banc amb millor ràting d’Andorra.

En el seu informe, Fitch valora la capitalització “satisfactòria” d’Andbank, la seva presència internacional -amb una escala comercial major que la dels seus competidors andorrans- i la seva adequada dimensió a Andorra. A més, destaca els seus sòlids beneficis, la qualitat dels seus actius, les elevades provisions i les garanties sobre els préstecs.

El grup Andbank va tancar el 2021 amb un increment del 20 % en els seus actius sota gestió, fins als 30.200 milions d’euros, a causa de l’increment de posicions dels clients (principalment a Espanya), el comportament dels mercats i l’adquisició del negoci de Degroof a Espanya. L’agència de qualificació preveu que “el banc continuï executant els seus plans de creixement beneficiant-se del seu negoci de banca privada a Espanya i el desenvolupament de l’entitat en altres geografies”.

En aquest sentit, l’agència subratlla que “durant els últims anys, la rendibilitat d’Andbank ha donat mostres d’una considerable resistència que s’ha recolzat en l’augment dels volums en el negoci de banca privada” i considera que “els plans de creixement del banc i les alces dels tipus d’interès haurien de sostenir la rendibilitat de l’entitat a mitjà termini”.

 

Bona evolució de la qualitat dels actius

La qualitat dels actius d’Andbank, segons Fitch, “evoluciona millor del que es preveu gràcies al creixement dels préstecs i al menor nombre de préstecs dubtosos i adjudicats. La ràtio d’actius problemàtics, incloent-hi operacions dubtoses i adjudicats, va decaure fins al 2,5 % a la fi de 2021, (4,1 % el 2020). Així la ràtio de morositat, que inclou només operacions dubtoses, es va tancar el 2021 en 1,98 % (3,10 % el 2020).

L’agència no espera “un deteriorament rellevant en la qualitat dels actius a causa de la pujada dels tipus d’interès o la desacceleració de l’activitat econòmica a la vista del model de negoci del banc i la qualitat dels seus préstecs”.

En aquest sentit, i en relació a l’apetit pel risc, Fitch considera que és relativament més baix que la dels bancs minoristes purs a causa de l’enfocament d’Andbank en el negoci de banca privada. La cartera de préstecs està altament col·lateralitzada, principalment amb préstecs Llombards, i la cartera de valors es concentra en contraparts d’alta qualitat creditícia.

 

Ràtios de capital i gestió de la liquiditat

Segons Fitch, “les ràtios de capital estan d’acord amb el perfil de risc del banc (coeficient regulador de capital ordinari de nivell 1 -ràtio CET1- segons Basilea III del 14,9 % a la fi de 2021) i proporcionen un matalàs adequat per sobre dels requisits normatius”.

A més, en relació a la gestió de la liquiditat, l’agència considera que “les qualificacions d’Andbank reflecteixen l’estabilitat de la base de dipòsits del banc, que finança íntegrament la seva cartera de préstecs, i la liquiditat es gestiona de manera conservadora”.

TOTES LES NOTÍCIES