Fins a 24 places d’aparcament i trasters a subhasta

Fins a 24 béns immobles que eren propietat d’un empresari sortiran a subhasta al mes de març. Es tracta essencialment de places d’aparcament i trasters ubicats a l’edifici Herminia del carrer Prat de la Creu, 32. La cita per a la subhasta és el dia 20 de març a les 10 hores, a la Batllia.

La batlle Laura Rodríguez ha convocat aquesta subhasta arran de la cessació de pagaments i fallida de l’empresari, tal com consta en un edicte publicat aquest dimecres al BOPA. Els béns ofertats tenen un valor de més de 520.000 euros i el preu de sortida ha estat fixat en un valor total de 365.641 euros. En total se subhastaran setze lots alguns dels quals inclouen només un traster, mentre que d’altres estan compostos per trasters i plaça d’aparcament. El més car és un integrat per dues places d’estacionament, amb un preu de sortida de 98.587 euros. En canvi, el més barat inclou un traster i té un cost de 2.116 euros.

Tal com consta en l’edicte publicat al BOPA, les persones que vulguin participar a la subhasta hauran de presentar un resguard que justifiqui que han formalitzat l’ingrés corresponent al 15% del preu de sortida del bé que volen adquirir, tot i que també serà possible prendre-hi part sense haver fet aquest dipòsit. També s’anuncia que si la subhasta queda deserta es farà una segona licitació, amb una sortida igual al 50% de la valoració.

TOTES LES NOTÍCIES