Finances demana un nou esforç de contenció a les empreses públiques de cara al pressupost del 2013

Totes les empreses i societats que configuren el sector públic hauran d’ajustar el pressupsot per a l’any 2013 un 10% menys en el capítol II -Despeses corrents en béns i serveis- i un altre 10% en el capítol IV -Transferències corrents del Govern-. Rebran menys diners i hauran d’ajustar més els seus comptes, seguint les directrius de nul·les contractacions ni tan sols per suplir les vacants que deixin les jubilacions, ni tampoc fer noves inversions, només podran contemplar les inversions reals. A més, no es produiran augments de salaris. Els ho ha anunciat el ministre de Finances Jordi Cinca, que els emplaçat a tenir la proposta del seu pressupost lliurada al Govern abans del 10 de juny.

El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, ha enviat una carta a totes les empreses o societats públiques o parapúbliques establint quins han de ser els criteris perquè elaborin els seus respectius pressupostos per a l’any vinent. En la missiva, feta pública per Andorra Televisió -una de les societats afectades-, Cinca afirma la voluntat de presentar les xifres del 2013 al Consell General el dia 30 de setembre, i per aquest motiu tots els pressupostos de les empreses i societats que configuren el sector públic han d’estar lliurats al Govern abans del 10 de juny.

El ministre de Finances dóna les directrius de reduir en un 10% el capítol II i un altre 10% el capítol IV, és a dir, els corresponents a les despeses corrents en béns i serveis i a les transferències corrents del Govern. Les transferències de capital hauran d’estar destinades a inversió real i descartar qualsevol nova inversió. A més, cap d’aquestes societats o empreses públiques o parapúbliques podrà fer noves contractacions, ni tan sols substituir les jubilacions que es produeixin; tampoc es podran augmentar sous i la previsió de l’IPC la situa en un 0,9%.

La mesura afecta de forma diferent a cada una de les empreses i societats que configuren el sector públic, que són: l’Administració General, CASS, INAF, SAAS, Servei de Telecomunicacions d’Andorra, FEDA, EFPEM, IEA, Residència Solà d’Enclar, Universitat d’Andorra, FNJA, RTVASA, Ramaders d’Andorra, Andorra Turisme SAU, Ctrasa i ADI.

TOTES LES NOTÍCIES