Finalitza l’aixecament del campanar de l’església de Sant Vicenç d’Enclar

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha visitat aquest dilluns l’església de Sant Vicenç d’Enclar, a Santa Coloma, per a conèixer de primera mà la finalització de les obres de restitució del campanar, en la data del tercer aniversari de l’ensulsiada. “La restitució estructural del campanar ha estat el més fidedigna possible i s’ha dut a terme amb el màxim de rigor a l’original”, ha destacat la ministra, qui ha especificat que la col·locació de cadascuna de les pedres ha estat un treball rigorós que s’ha dut a terme durat 30 setmanes, del mes de maig al desembre. “És un dia molt emotiu i molt especial, han estat 3 anys de feina molt intensa de sinergies entre els equips tècnics de patrimoni, construcció i arquitectes.  Hem aconseguit restituir l’audiovisual d’uns dels patrimonis que testimonia l’ocupació d’Andorra des de diferents èpoques de la història”, ha explicat Riva. 

El 21 d’abril d’enguany es va col·locar la primera pedra de la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar i, vuit mesos després, s’ha assolit el principal repte tècnic del projecte, restituir les parts constructives de la torre amb la fesomia coneguda anteriorment a l’esfondrament.

La reconstrucció ha seguit els estàndards internacionals per a recuperar l’elevat valor patrimonial del campanar, element que ha requerit un treball constant de verificació, adaptació i correcció per tal que l’execució respecti la documentació precisa i indiscutible que s’havia generat a partir de fotografies. D’aquesta manera, gràcies a l’obtenció de coordenades en l’espai a partir dels models virtuals tridimensionals i la implementació d’un sistema de georeferenciat inèdit utilitzat a l’obra, s’han ubicat gairebé 500 pedres en la posició exacta identificada pels tècnics del Departament de Patrimoni Cultural.

Alhora, aquest sistema de referències ha facilitat la restitució centimètrica de la totalitat dels forats de bastida, de la porta i els de l’arc que dona accés des de la nau al campanar, també de les quatre finestres i dels set òculs superiors. Les noves tecnologies aplicades a la restitució volumètrica també han servit per a corregir la inclinació de la torre i per a ubicar una cornisa que no s’havia documentat en la reconstrucció de l’any 1980.

Actualment, a l’interior de l’església, s’han restituït els bancs correguts i, a l’exterior, l’aparell constructiu del campanar s’ha finalitzat amb la implantació de l’embigat que ha de suportar la coberta. Malgrat que l’aixecament del campanar ja ha finalitzat, queden per fer els arrebossats de la torre i les restauracions dels paraments de la nau, que s’hauran d’enllestir quan les temperatures permetin que el producte reaccioni correctament. Durant aquest temps, es faran els treballs que no necessiten la calç, és a dir, la finalització de la coberta i la restitució de la pavimentació de l’interior de la nau.


Església de Sant Vicenç d’Enclar
L’església de Sant Vicenç d’Enclar, que data del segle VIII principis del segle IX, forma part de la zona arqueològica del Roc d’Enclar, un dels jaciments més grans i estudiats del Principat. La importància històrica i simbòlica d’aquest Bé d’Interès Cultural justifica que, juntament amb 9 monuments més d’Andorra, la catedral de la Seu d’Urgell i el castell de Foix, s’integri en el projecte de candidatura que Andorra, França i Espanya volen presentar a la Llista representativa del patrimoni mundial de la UNESCO com a testimonis materials de la construcció de l’estat dels Pirineus: El coprincipat d’Andorra.

TOTES LES NOTÍCIES