Finalitza la campanya adreçada a motocicletes amb el control de 576 conductors i 71 sancions

Durant la campanya de circulació adreçada als conductors de vehicles tipus motocicletes, realitzada del 21 d’abril al 8 de maig, s’han controlat 576 conductors de motos, dels quals 80 han estat sancionats per infringir un total de 99 articles del codi de la circulació relacionats amb la present campanya. Això comporta un 13,88 % de conductors sancionats respecte al conductors controlats. 

La campanya tenia com objectiu incidir en que els vehicles tipus motocicletes, circulin per les vies publiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l’objectiu final d’intentar reduir en nombre d’accidents amb implicació directa d’aquests vehicles. 

Els aspectes controlats i el balanç corresponent als articles infringits es detalla a continuació:

Deficiències tècniques i administratives (71 sancions):
– Vehicle indegudament matriculat: 1 sanció
– No portar el casc de protecció degudament cordat: 3 sancions
– Transportar passatgers en vehicle no homologat: 1 sanció
– No tenir la categoria del permís que correspongui: 2 sancions
– No tenir contractada una assegurança: 1 sanció
– No presentar el rebut assegurança malgrat tenir-lo: 30 sancions
– No disposar del distintiu ITV en vigència: 23 sancions
– No presentar el permís de circulació malgrat tenir-lo: 3 sancions
– Pneumàtics en mal estat: 6 sancions
– No portar els miralls retrovisors exigits o en mal estat: 1 sanció

Infraccions de trànsit per imprudències o infraccions en el decurs de la circulació (28 sancions):
– Conducció temerària: 1 sanció
– Avançaments indeguts: 2 sancions
– No respectar els senyals prohibitius: 1 sanció
– No respectar la senyalització horitzontal: 24 sancions

En el decurs d’aquesta campanya també s’ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció. 

El Cos de Policia fa publiques aquestes dades en el marc de la seva política de reducció de la sinistralitat per tal de garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants.