Figueres: cures i poda

Figuera
Figuera (Foto de Jametlene Reskp a Unsplash)

Les figueres (Ficus carica) creixen de forma espontània en zones mediterrànies però aguanten també climes frescos i humits. Hi ha un parell de coses a tenir en compte quan escollim el lloc on plantar una figuera: hem de buscar un lloc el més assolellat possible i protegit dels vents freds que bufen de novembre a març; i convé col·locar-la prop d’una paret o rocalla de forma que les seves arrels quedin limitades i no puguin expandir-se gaire.

Cal tenir en compte que a les figueres no els agrada una terra massa àcida, la terra embassada, ni els vents hivernals freds.

Les figueres toleren molt bé la poda, que ha de fer-se a principis de la primavera, passats els freds hivernals.

• Poda de formació:

Durant els tres primers anys realitzarem una poda de formació de l’estructura i la copa.

• Poda de fructificació:

Consistirà a: eliminar branques entrecreuades o excessives; eliminar els rebrots que neixen a la base; realitzar talls de retorn per mantenir a ratlla la seva mida.

• Poda de rejoveniment:

Quan hi ha molta fusta vella per eliminar, és millor fer-ho en dos o tres anys perquè no rebroti amb massa força.

Després de la poda, aplicarem un adob ric en potassa i regarem abundantment.

Per Tot sant Cugat
Font: disfrutarconelhuertoyeljardin

TOTES LES NOTÍCIES