Ferran Costa reflexiona sobre el paper de les llengües en la diversitat cultural

Es calcula que a final de segle desapareixeran la meitat de llengües que es tenen registrades avui dia, unes 7.000. Hi ha llengües que s´imposen en un territori pel seu ús. Amb tot, la major part de la població mundial en parla dues o més.

Són dades que conviden a la reflexió sobre el paper de la llengua en la diversitat cultural. Aquest dimarts n’ha parlat Ferran Costa, membre del consell d´administració d’Inlingua internacional.

Per continents, Àsia i Àfrica concentren cadascuna el 30% de llegües mundials. A la cua hi ha Europa amb tan sols el 3,5%. Es preveu que en uns 80 anys es parlaran la meitat de les llengües, però que no cal tenir por de les llengües imperialistes com l´anglès a Amèrica i Europa o el xinès mandarí a l’Àsia. Costa afirma que “quan més coneixements es tinguin, millor”. “Conèixer llengües més hegemòniques com l’anglès o el castellà no ha d’anar en detriment de les llengües pròpies, que són les que representen els valors de cada comunitat”, ha argumentat.