FEDA facilita a la Taula d’Habitatge les dades dels comptadors per conèixer els habitatges desocupats

FEDA ja ha proporcionat a la Taula d’Habitatge dades dels comptadors, que permetran estimar els habitatges ocupats. Des del Govern s’afegeix que aviat s’haurà de decidir si es torna a renovar la congelació dels lloguers el 2020.

Els comuns encara no han proporcionat a la Taula d’Habitatge totes les dades necessàries per conèixer la seva situació, però FEDA ja ho ha fet, segons ha explicat l’executiu. “FEDA, en base a les dades dels comptadors i dels consums associats a aquests comptadors, també pot arribar a saber una estimació dels habitatges que estan buits o podríem considerar que estan ocupats amb diferents tipologies, si és durant tot l’any o tant sols durant el període vacacional, etc.”, detalla.

La Taula d’Habitatge hauria de reunir-se aquest setembre. També aquest mes es decidirà si es prenen més mesures per pal·liar la situació de l’habitatge. Entre elles, si es renova la congelació dels lloguers vigent aquest 2019 i es manté el 2020. Jover ha insistit, però, que “en tot cas ha de ser una mesura temporal i que s’han de buscar solucions en el mig i llarg termini que no necessitin d’un grau d’intervencionisme per part del Govern amb aquestes polítiques”.

Jover també ha parlat sobre la polèmica pels resultats relacionats amb l’habitatge de l’enquesta de pressupostos familiars. Afirma que han transmès a Estadística la necessitat de comunicar millor les dades però que no han demanat responsabilitats al director del departament.