Facilitats per acollir-se als ERTO per a les activitats afectades per les restriccions dels països veïns

La frontera hispanoandorrana el primer dia sense estat d'alarma a Espanya
La frontera hispanoandorrana el primer dia sense estat d’alarma a Espanya. Foto: ATV

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el decret que afegeix noves activitats econòmiques que es poden acollir a una Suspensió temporal del contracte de treball (STCT) o Reducció de la jornada laboral (RJL) en el supòsit previst per llei 16/2020 per a les empreses que estiguin directament afectades o restringides per mesures adoptades per autoritats estrangeres dels països veïns que limiten l’arribada de turistes.

És doncs amb aquest darrer supòsit que el decret aprovat avui inclou tot un seguit d’activitats directament afectades per les restriccions a la mobilitat imposades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Així, s’hi inclouen les activitats estretament vinculades al turisme.

Un seguit d’activitats que en el decret del 30 de desembre del 2020 estaven incloses en el supòsit relatiu a activitats econòmiques que no pertanyen a sectors específics. Així, amb aquest moviment d’un supòsit a un altre dins de la llei, les activitats mencionades passaran d’haver de justificar una davallada d’ingressos per poder sol·licitar una STCT o RJL a no haver de fer-ho.

Es recorda que el Decret estipula que les activitats econòmiques suspeses obligatòriament per decret de Govern són les següents: pubs i discoteques, parcs infantils – tant exteriors com interiors– i sales de jocs recreatius i d’explotació de màquines recreatives.

Pel que fa a les activitats econòmiques afectades per limitacions o restriccions derivades de les mesures dictades per l’autoritat nacional competent en el marc de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia: bars i cafeteries, transport urbà de passatgers i balnearis i activitats termals.

La resta d’activitats que no estan incloses en els punts anteriors es consideren com a activitats econòmiques que pertanyen a sectors econòmics específics. Finalment, ara amb el nou decret es llisten diferents activitats dins del supòsit, que ja preveia la llei, de les empreses que estiguin directament afectades o restringides per mesures adoptades per autoritats estrangeres dels països veïns que limiten l’arribada de turistes.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES