Malgrat tots els escàndols que han esquitxat a Facebook en els últims temps, la xarxa social segueix en plena forma. Segons ha publicat la pròpia plataforma, a la fi de març es van aconseguir els 2.380 milions d’usuaris actius al mes i els 1.560 milions diaris. Aquests números signifiquen un increment del 8% respecte a l’any anterior.

A aquestes dades cal afegir les xifres econòmiques que també ha revelat l’empresa. Facebook compta actualment amb 3.000 milions en reserva per a fer front a les sancions imposades per la Comissió de Comerç dels Estats Units. Amb tot s’especula que aquesta quantitat podria arribar fins als 5.000 milions de dòlars.

Són xifres astronòmiques a les quals encara cal sumar més números. Si afegim els usuaris que altres plataformes de l’empresa registren ens adonem de la magnitud de l’assumpte. Amb WhatsApp i Instagram cal sumar 2.100 comptes actius més. Entre totes elles l’empresa de Mark Zuckerberg té 2.700 milions de persones que empren almenys un dels tres serveis al mes. Ningú en la història de la humanitat havia posseït tanta informació.