Exteriors recorda les responsabilitats dels ciutadans a l’hora de viatjar a l’estranger

El Ministeri d’Afers Exteriors ha recordat que cal tenir en compte una sèrie de deures per part dels ciutadans a l’hora de viatjar a l’estranger. Aquesta informació és especialment necessària amb vistes a la proximitat des vacances d’estiu, tot i que s’han de tenir en compte durant tot l’any.

En primer lloc, és imprescindible verificar que el seu passaport tingui una validesa de 6 mesos a la data de tornada del viatge al Principat d’Andorra. A més, cal verificar si es requereix un visat per entrar al país que es vol visitar. Finalment, és important verificar si hi ha requisits sanitaris a tenir en compte per entrar-hi.   
 
Tota la informació necessària es pot consultar la pàgina web del Ministeri d’Afers Exteriors www.mae.ad. A l’apartat viatjar a l’estranger es pot trobar  tota la informació relativa a la validesa del passaport i a la necessitat de visat per viatges per motius turístics.

El Ministeri d’Afers Exteriors també ha informat de la possibilitat per tota persona que viatja d’inscriure’s en base voluntària al registre de Viatgers a la seva pàgina web. En cas de qualsevol emergència (catàstrofe natural, accident, terrorisme) el registre de viatgers permet facilitar la localització dels ciutadans que es troben a l’estranger i proposar assistència consular.

Per a més informació:

Guies explicatives a la pàgina web de Tràmits
http://www.tramits.ad/guies-explicatives/420-andorrans-a-l-estranger

Informació sanitària – Servei d’informació al viatger de l’hospital.
http://www.saas.ad/index.php/unitats-assistencials/atencio-primaria/servei-d-informacio-al-viatger o contactar el Servei per telèfon al 871 100

Per obtenir informació sobre la situació al país on viatja es pot consultar les  recomanacions als viatgers del Ministeri d’Afers Exteriors francès i del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació espanyol.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

Per tota informació complementària es pot adreçar al Servei consular del Ministeri d’Afers Exteriors al 875 700 o a consulars@govern.ad