Estudi per a descobrir els estereotips per part dels habitants d’Andorra sobre la immigració

Segellant un passaport
El treball de camp es farà entre l’agost i el setembre (Pexels)

El grup de sociologia de l’Andorra Recerca + Innovació està treballant en l’estudi sobre la percepció de la immigració al Principat. El projecte, realitzat en col·laboració amb el Grup de Recerca Jordi Serra, té com a objectiu obtenir informació sobre la identitat cultural i lingüística dels habitants del país i conèixer els processos d’immigració que contribueixen a la configuració de la societat andorrana.

Una part dels resultats de l’estudi seran utilitzats per a portar a terme el treball de recerca “El canvi lingüístic en els processos d’identitat a Andorra: una visió etnogràfica”, per part de l’equip de l’investigador Jordi Serra.

Alhora, el treball pretén comparar resultats d’un estudi elaborat al 2004 sobre la percepció que té la població d’Andorra del fenomen de la immigració i la configuració d’estereotips.

El treball de camp es farà en el període comprés entre l’agost i el setembre del 2022, i es realitzarà a una mostra de 800 persones estratificada per sexe, edat, parròquia de residència i nacionalitat. En aquest cas, des del grup de sociologia s’informa que, a diferència de les enquestes realitzades anteriorment, que es feien per via telefònica, aquest cop es realitzaran de manera presencial, a la via pública.

TOTES LES NOTÍCIES