Estadística calcula que el PIB nominal del 2020 disminuirà un 10,2%

gràfica de la variació del PIB nominal
Gràfica de la variació del PIB nominal. Foto: Departament d’Estadística

El departament d’Estadística del Govern ha fet pública aquest dijous l’estimació semidefinitiva del producte interior brut (PIB) del 2020. D’aquesta manera, cal destacar que l’estimació del PIB nominal (euros corrents) suposa una disminució del 10,2% respecte a l’any 2019, amb un valor de 2.531,1 milions d’euros. En aquest sentit, destaquen que arran de la crisi sanitària causada per la Covid-19 es trenca la tendència de creixement positiva dels darrers anys. Pel que fa al PIB real, ha disminuït dels 2.674,5 milions d’euros de l’any 2019 als 2.375,4 milions del 2020.

Si es tenen en compte les xifres per càpita, tenim que el 2020 el PIB nominal disminueix un 10,7%, situant-se en 32.444 euros enfront dels 36.347 del 2019. En termes reals, el PIB real per càpita se situa en 30.447 euros, amb una variació negativa de l’11,7% respecte a l’any anterior, quan estava en 34.490.

Quant al valor afegit brut (VAB) ha experimentat una davallada del 6,9% arran de la crisi sanitària. Pel que fa als impostos nets sobre els productes el segon component del PIB des de la vessant de l’oferta, presenten una taxa de variació interanual negativa del 38,8%. Així, en termes nominals, el VAB ha presentat un valor de 2.355 milions d’euros. Pel que fa als impostos nets sobre els productes, s’han situat en 176 milions d’euros.

Com en altres economies, el creixement del PIB des del vessant de l’oferta es deu principalment als augments del VAB i cal notar que els pesos del VAB i dels impostos nets sobre productes en la contribució al PIB són molt estables. Arran de la disminució d’impostos nets sobre productes en l’any 2020, el pes del VAB ha crescut en més de tres punts a la seva aportació al PIB. Aquesta disminució dels impostos nets sobre els productes s’explica, tant per la reducció dels impostos sobre els productes recaptats, però també per l’increment de les subvencions sobre els productes que l’administració central ha atorgat per pal·liar l’efecte econòmic de la crisi sanitària als sectors econòmics.

Si es comparen els resultats de l’estimació semidefinitiva del PIB amb l’avançament publicat al març, es pot apreciar que s’ajusten considerablement tant en termes nominals com en termes reals. Així doncs, avaluant l’ajustament dels resultats avançats sobre el PIB 2020, es confirma que les dues estimacions segueixen la mateixa tendència tant en les variacions interanuals (nominals i reals) del VAB com en les variacions del PIB. Així que, per al VAB l’estimació avançada era del -7,8%; per als impostos del -39,2% i del PIB del -11%.

 

PIB i PIB per càpita en paritat de poder adquisitiu

En termes PPS (estàndard de poder adquisitiu en el si de la Unió Europea), el PIB d’Andorra se situa en 2.681,8 milions d’euros per a l’any 2020, una xifra inferior als 3.027,3 milions d’euros de l’any 2019, és a dir, una variació interanual de l’11,4%.

El PIB andorrà, mesurat en termes PPP, s’ha reduït dels 4.120,2 milions de dòlars US l’any 2019 als 3.788,5 milions de dòlars US l’any 2020, fet que representa una variació interanual negativa del 8%. Quant al PIB per càpita en PPS, d’acord amb l’evolució de la població estimada, se situa en 34.376 euros l’any 2020. El PIB per càpita en PP en dòlars US, d’acord amb la població estimada, fou de 48.562 dòlars durant l’any 2020.

D’altra banda, el departament d’Estadística també publica una taula comparativa internacional del PIB en PPP. Així doncs, a partir de les dades de l’OCDE, el PIB per càpita en PP d’Andorra del 2020 segueix situant-se entre les principals economies mundials. Concretament, el Principat se situa en la 15a posició. Encapçalen la llista els països com Luxemburg, Irlanda, Suïssa i Noruega.

TOTES LES NOTÍCIES