Estadística actualitza la metodologia de càlcul de l’Índex de preus de consum

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha presentat conjuntament amb el coordinador del Departament d’Estadística, Enric Ripoll, la nova metodologia de càlcul de l’Índex de Preus de Consum (IPC) que ja s’aplica des del mes de gener d’enguany.

La renovació metodològica del que es coneix com a canvi d’any base de l’IPC és una operació habitual en tots els sistemes estadístics i s’efectua habitualment cada 4 o 5 anys per tal de millorar la mesura de la inflació anual. En el cas del Principat, l’antic IPC prenia l’any 2001 com a base i, per tant, requeria fa temps una àmplia actualització que es du a terme amb motiu del desplegament del Pla d’estadística 2018-2021.

Un dels elements principals del canvi metodològic és l’actualització dels béns i serveis consumits per les llars andorranes dels quals es mesuren els preus, i també la seva importància relativa en l’IPC global. També l’homologació de la distribució per grups, subgrups i classes de béns i serveis d’acord amb la Classificació internacional del Consum Individual per Finalitats 2010.

A més, amb la nova metodologia de càlcul es millora la precisió de la inflació ja que s’amplia el volum de preus que s’observen mensualment i l’actualitat de les xifres corresponents. Es passa de 4.696 preus a 8.139 preus a partir de desembre de 2017.

A la vegada, també s’ha aprofitat el canvi metodològic per incorporar altres millores en els processos de recollida de preus, com són la mesura setmanal dels productes frescos, l’observació diària dels preus dels carburants atesa la seva volatilitat tan acusada o la permanència dels preus rebaixats d’articles sobre el vestit i calçat més enllà de dos períodes consecutius.

Tal com ha explicat el ministre de Finances el desplegament d’aquest conjunt de millores ha de permetre ajustar les xifres d’inflació anual de l’economia andorrana, fent-les més comparables amb les establertes en altres economies occidentals, encara que durant els onze primers mesos de l’any 2018 la inflació comparada amb els mateixos mesos de l’any 2017 sigui més limitada.

El Departament d’Estadística ha previst igualment oferir la revisió de les sèries històriques publicades amb anterioritat, de manera que, amb algunes limitacions, els usuaris puguin disposar de sèries homogènies sobre la inflació andorrana.