Es manté la dotació pressupostària per a les subvencions 2020 d’esports i cultura

corredores en una pista d'atletisme
Corredores en una pista d’atletisme (ARXIU)

El mes de febrer, el Ministeri de Cultura i Esports va publicar al BOPA la convocatòria per a la concessió de subvencions culturals per a l’any 2020 i el 6 de març es va tancar el termini de recepció de sol·licituds. Tot i la situació conjuntural generada per la crisi sanitària, que ha alterat els calendaris d’avaluació de les sol·licituds, el Ministeri de Cultura manté el seu suport a les associacions, les entitats, els artistes i les empreses culturals que s’hi van presentar i que podran portar a terme els projectes o activitats en el seu àmbit d’actuació quan s’alcin les mesures excepcionals.

El Ministeri ha prioritzat l’atorgament de les subvencions culturals i manté la dotació pressupostària de 150.000 € de la convocatòria 2020, per minimitzar les afectacions generades per la pandèmia i contribuir a la recuperació del teixit cultural del país.

Abans de final d’aquest mes d’abril, el Ministeri es posarà en contacte amb cadascun dels sol·licitants per assegurar que els projectes per als quals han demanat la subvenció seran encara viables quan s’aixequin les mesures excepcionals o per saber si s’han reconduït, i encetar així el procés d’avaluació dels projectes sobre una base pressupostària adequada.

D’altra banda, les entitats que per raó de la seva activitat tenen un conveni de col·laboració signat amb el Ministeri, s’ha treballat conjuntament en una revisió dels seus projectes per adaptar l’import de les contribucions econòmiques a l’execució real que preveuen per al 2020.

 

Suport a les entitats esportives
En una línia similar s’ha treballat des de la Secretaria d’Esports. En aquest cas, amb l’objectiu és el de mantenir el ple suport a les entitats esportives però redimensionant les ajudes en relació a les competicions anul·lades.

Així, i de mutu acord amb les federacions, el conjunt de les entitats esportives han reunit una bossa solidària amb 524.000 euros que es destinaran a fer front a la situació generada per la COVID-19. La quantitat de diners prové d’aquelles competicions i desplaçaments que s’han anul·lat a causa de l’emergència sanitària i que, per tant, són elements de despesa als quals les federacions no hauran de fer front. En cap cas aquesta contribució econòmica afecta les partides relacionades amb el funcionament diari de les federacions.

TOTES LES NOTÍCIES