Es vol facilitar la implantació d’inversió estrangera augmentant-ne els mecanismes de control

El ministre Gallardo sobre la inversió estrangera
Es vol fomentar la inversió estrangera, però, a la vegada, exercir un major control (SFG)

El Projecte de llei de modificació de la Llei d’inversió estrangera ha estat aprovat aquest dimecres. L’actual, data del 2012 i, val a dir, que el procés d’obertura a la inversió estrangera, culminat amb la llei i amb les reformes legislatives per a la instauració d’un sistema fiscal harmonitzat amb els estàndards internacional, ha esdevingut essencial per a situar el Principat com una destinació d’interès per a inversors estrangers.

Per aquest motiu, i veient la tendència de les economies més desenvolupades en aquest context d’augmentar el rol dels governs en la revisió i el control de les inversions estrangeres, el Govern considera que és el moment de modificar la Llei per a adaptar-se a les necessitats i els reptes actuals de l’economia del Principat.

Així, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha apuntat que la reforma legislativa es basa en quatre eixos principals: instaurar un règim de liberalització de determinades inversions per a facilitar-ne el procés, obligar a totes les inversions estrangeres a presentar una declaració davant el Registre un cop s’hagin materialitzat, instaurar un mecanisme efectiu de control i establir un règim sancionador.

En aquest sentit, el ministre ha apuntat que el Principat no és aliè als riscos que poden comportar determinades inversions per a la seva seguretat nacional, sobirania, ordre públic, salut pública i medi ambient, pel que es considera necessari “reforçar la clàusula de salvaguarda i articular aquest nou règim jurídic alineat amb els estàndards internacionals”.

Més concretament i pel que fa al procés de liberalització i agilització dels processos per a instaurar-se al país, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha explicat que els inversors procedents d’un país amb qui Andorra tingui signat un CDI o d’un país amb qui hi hagi conveni de col·laboració en aquesta matèria, podran iniciar el procés sense haver de presentar sol·licitud i fer un primer control previ –en queden excloses les entitats públiques de sobirania estrangera i les inversions en sectors inclosos a la clàusula de salvaguarda–.

Això sí, en tots els casos, es faci o no sol·licitud prèvia, s’haurà de presentar una Declaració d’inversió estrangera i inscriure’s al Registre; serà en aquest primer punt en què se’ls farà un control inicial.

De la mateixa manera, s’instauraran els controls posteriors per a valorar si les inversions estrangeres compleixen els requisits necessaris. En cas de comprovar deficiències, les decisions de control que se’n desprenguin poden incloure l’anul·lació de la inversió, la seva liquidació o mesures cautelars –que van des de la suspensió dels drets de vot a la prohibició de distribuir dividends o disposar d’actius–.

També s’estableix un nou codi sancionador que tipifica infraccions molt greus, greus o lleus.

Finalment, el ministre Gallardo ha exposat que es donarà un termini transitori d’un any perquè les inversions en cartera entrades abans de la nova Llei es declarin i s’inscriguin al registre. També ha apuntat que, per tal de poder adaptar-se al nou text, caldrà dotar de recursos econòmics, tècnics i humans al departament de Registres Jurídics i Econòmics.

TOTES LES NOTÍCIES