Es valida el pagament dels ajuts al lloguer per a 148 empreses

Prestatgeria amb catàlegs de viatges
Prestatgeria amb catàlegs de viatges. Foto: ANAEconomia

El Govern ha validat el pagament de 148 ajuts al lloguer per a empreses dels sectors més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de SARS-CoV-2. D’aquest total, ja s’ha efectuat el pagament del 75% i estan en procés de pagament el 25% restant.

El decret, aprovat el mes d’octubre, suposa un ajut directe per als sectors de l’oci nocturn, les agències de viatges, els parcs infantils d’interior i els bars i cafeteries. L’import assumit pel Govern fins aquest dimecres per aquests 148 ajuts és de 133.944 euros.

Resten 148 sol·licituds en procés de revisió i pendents de verificar, per qüestions diverses, com ara manca de tota la informació requerida o dades documentades incorrectament.

El programa d’ajudes es divideix en tres categories segons el percentatge de l’import de lloguer o quota hipotecària que es pot cobrir. El percentatge més alt d’ajut, del 75%, va destinat als sectors tancats, és a dir l’oci nocturn i els parc infantils d’interior. També s’hi poden acollir els bars i cafeteries que dediquin el seu negoci exclusivament a aquesta activitat, però, en aquest cas s’aplica només als dies de tancament parcial amb motiu de les mesures addicionals aprovades.

El segon percentatge, corresponent a un ajut del 50% s’adreça als comerços o negocis d’agències de viatges en dedicació exclusiva. Malgrat que és un sector que no ha de restar tancat, des de l’Executiu es considera que el seu nivell de negoci s’ha vist reduït de manera substancial des de l’inici de la crisi.

Finalment, es preveu un ajut del 25% del preu de lloguer per aquells bars i cafeteries que no es dediquen a aquest negoci de manera exclusiva. En queden exclosos els allotjaments turístics i els centres comercials que tinguin un bar o cafeteria com activitat complementària.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES