Es suprimeix l’obligatorietat de presentar la declaració resum anual de l’IGI

El Govern ha aprovat el decret de modificació del Reglament de l’impost general indirecte amb l’objectiu de suprimir l’obligatorietat de presentar la declaració resum anual. Aquesta obligació requeria a les empreses l’elaboració d’un resum anual, independentment que fessin la declaració mensual, trimestral o semestral. Això quedava regulat al formulari 990.

Transcorregut deu mesos des de l’entrada en vigor de l’IGI, i amb l’experiència recollida en les liquidacions periòdiques (mensuals, trimestrals o semestrals), el Govern ha considerat que aquesta informació ja és suficient, de manera que es pot prescindir del resum anual.

2 comentaris

  1. La resposta : amb el llistat de factures emeses/rebudes ?
    Quantes empreses, sense comptable i programa informàtic poden fer-ho ?

  2. Molt bé nois… I aleshores com fareu les comprobacions de que les declaracions siguin correctes ?

Comments are closed.