Es retiren del mercat diferents lots de preservatius de la marca DUREX

El Ministeri de Salut ha tingut coneixement a través de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) de la retirada del mercat de determinats lots de preservatius
masculins Durex degut a la possibilitat de que no compleixin els estàndards de qualitat relacionats amb la pressió de ruptura cap al final de la vida útil del producte. Aquest fet podria comportar un
augment en el nombre de ruptures de preservatius durant el seu ús.

Recomanacions:
a) Usuaris
Si disposeu d’algun dels productes afectats:
– No els utilitzeu.
– Utilitzeu altres lots, productes o mètodes anticonceptius
– Dirigiu-vos al lloc on l’heu adquirit per efectuar el canvi del producte afectat per un altre.
– Poseu-vos en contacte amb el servei d’Atenció al Client de Durex al telèfon 00 34 900 300 026
(de dilluns a divendres de 8h a 17h)
– Seguiu les instruccions del producte i consulteu amb el metge o farmacèutic en cas de ruptura
o fuga (sobretot durant les primeres 72 h)
– No adquiriu els productes amb els lots afectats de la llista

b) Punts de venda
– Si disposeu de productes amb el lot afectat indicats en el quadre adjunt, retireu-los de la
venda.
– Contacteu amb el distribuïdor per tal d’informar del cas i rebre les indicacions escaients.

 

Consulteu aquí els Productes i lots afectats distribuïts a Europa.