Es retira el Projecte de llei del SAAS per incloure-hi possibles situacions d’emergència sanitària

Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: ARXIU
Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, la retirada del Projecte de Llei del Servei Andorra d’Atenció Sanitària de tràmit parlamentari. La decisió s’ha pres després que l’actual crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, que ha posat de manifest la conveniència de dotar al país d’un marc jurídic sòlid en relació a possibles situacions d’emergència sobrevingudes.

Així, donat que hi ha un Projecte de Llei que va entrar a tràmit parlamentari el passat mes de novembre, es vol aprofitar l’ocasió per incloure-hi mecanismes que garanteixin una resposta àgil i adequada per part del sistema sanitari davant situacions similars.

La futura Llei del SAAS ha de dotar l’entitat de mecanismes per a una millor governança i gestió de l’entitat, creada el 1986, amb més transparència, participació i control. Amb el nou text, el SAAS mantindrà com a funcions la gestió de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i dels Centres d’Atenció Primària i hi afegeix la gestió de l’atenció sanitària dels centres sociosanitaris de propietat pública i l’atenció sanitària escolar, així com la coordinació de les emergències i urgències mèdiques. Per contra, s’elimina la funció de la inspecció sanitària. La llei eliminarà la figura del Consell Directiu i es crea un Consell d’Administració més professionalitzat.