El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, la signatura de l’acord de col·laboració entre el Ministeri d’Afers Exteriors i el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) per a la gestió de contribucions d’Andorra en concepte d’ajuda humanitària.

El Ministeri d’Afers Exteriors va signar un acord amb el Comitè Internacional de la Creu Roja, l’any 2011, per agilitzar el procediment de pagament de les ajudes d’Andorra en moments de crisis humanitàries i fer que les contribucions siguin més ràpides, coordinades i efectives. El conveni era per a quatre anys, del 2012 al 2015, i en vista que durant aquests anys la col·laboració ha estat positiva, s’ha decidit signar un nou conveni per quatre anys més.

L’ajuda humanitària, per alleugerir el patiment de poblacions afectades per conflictes o catàstrofes naturals o humanes, ha de ser ràpida i coordinada en els moments que els diferents països ho necessiten. A l’hora de respondre a una emergència internacional, però, els procediments interns del Govern d’Andorra fan que el temps entre la crida i el pagament sigui d’entre 4 i 6 setmanes, i per això es considera positiu aquest conveni.

Mitjançant aquest acord, Andorra destina a principis de cada any una partida que queda reservada i durant l’any es distribueix a crisis humanitàries a les que Andorra vulgui respondre de forma ràpida. Per a l’any 2016 l’aportació ha quedat definida en 40.000 euros.

El CICR desenvolupa activitats de caire humanitari en funció de les seves crides d’emergència que se centren en l’acció contra les minies i la discapacitat, els serveis de salut en perill i l’enfortiment de la resposta contra la violència sexual. Des del Comitè es planifica, implementa i fa el seguiment de les activitats, s’hi aporta el suport professional i es garanteix el control dels recursos adequats.