Es regulen els fitxers de dades personals del Registre General del CRAJ

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Finances, Jordi Cinca, el decret pel qual es regulen els fitxers de dades personals del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), per tal de garantir la màxima transparència en el tractament de dades de caràcter personal, i assegurar així als ciutadans l’exercici dels seus drets legítims. Aquest decret es desplega del reglament del Registre General del CRAJ aprovat el passat mes de juny.

La llei de protecció de dades personals estableix, entre d’altres, que la creació, la modificació o la supressió de fitxers de naturalesa pública s’ha de dur a terme mitjançant una norma de creació que ha d’aprovar l’entitat pública responsable de tractar-los, i que s’ha de publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra abans de la creació, la modificació o la supressió del fitxer.

Amb aquest decret es crearan fitxers de dades, se’n regularà el tractament i s’establirà la denominació; la identificació de l’òrgan responsable del fitxer; la tipologia de les dades que contindrà; la finalitat del tractament del fitxer i els usos previstos. El decreta també regula les fonts de les quals s’obtindran les dades de caràcter personal; la identificació dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d’accés, de rectificació, d’oposició i de supressió; els destinataris de les dades; les comunicacions internacionals de dades que es prevegin efectuar; la identificació d’altres entitats de naturalesa pública amb les quals es preveu intercanviar dades personals a l’efecte de gestionar el fitxer; la durada de la conservació de les dades; i una descripció genèrica de les mesures tècniques i d’organització que s’apliquin al tractament del fitxer, d’acord amb el que especifica la Llei qualificada de protecció de dades personals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.