Es realitzarà un pla d’infraestructures verdes d’Andorra

 • El Govern ha adjudicat els treballs de redacció del Pla d’infraestructures verdes a la unió temporal d’empreses Euroconsult – Suport. L’import total dels treballs és de 189.772 euros, però enguany és realitzarà la primera fase d’aquest treball, adjudicada per un import de 65.051 euros. Aquesta serà la primera d’un total de quatre fases, l’adjudicació de les quals s’ha previst pel 2015 i 2016. En aquest cas, es tracta dels treballs de diagnosi, mentre que en anys posteriors es procedirà a la fase de participació ciutadana (2a), la fase de propostes (3a) i la redacció del pla (4a).

  El Pla d’infraestructures verdes definirà les rutes i itineraris que recorrin tot el país i que permetin circular-hi a peu i/o en bicicleta sense discontinuïtats tant en espais naturals com agrícoles i urbans. El projecte s’integra plenament en les accions 2012-2015 de l’Estratègia nacional del paisatge, aprovada pel Govern l’abril del 2011.

  Els objectius de les xarxes d’infraestructures verdes són:
  -Millorar les oportunitats d’ús social del paisatge, tan sigui per a ús recreatiu, com per una mobilitat sostenible i segregada dels vehicles a motor
  -Oferir al turisme una altra forma de recórrer i descobrir Andorra a través de vies diferents que les carreteres i contribuir alhora a l’adaptació i a la mitigació del canvi climàtic.
  -Posar en valor les característiques històriques i culturals, naturals i escèniques dels paisatges naturals, rurals i urbans
  -Millorar la connectivitat dels espais d’interès natural
  -Coordinar les actuacions de les administracions en matèria de paisatge.

  El pla sectorial obeeix a la necessitat de facilitar la integració i planificació de les infraestructures verdes i ha d’esdevenir una eina de treball útil en vistes a les revisions dels plans d’urbanisme parroquials.  El pla haurà de proposar tant la consolidació dels espais necessaris per aquestes infraestructures, com els projectes necessaris per tal de millorar les connexions on calgui.

  L’àmbit de treball és tot el Principat i tots els tipus de paisatges naturals, rurals i urbans o les zones perifèriques. A les zones urbanes caldrà facilitar la mobilitat sostenible de la ciutadania i connectar les infraestructures verdes, aprofitant les infraestructures existents o futures de camins o voreres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.