Es reactiven els ERTO per als locals d’oci nocturn

Un local d'oci nocturn
Un local d’oci nocturn. Foto: ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret d’aplicació de la Llei del 17 de juny de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, pel que fa a activitats econòmiques que hagin suspès la seva activitat principal de forma obligatòria per decret del Govern. Així doncs, després que el Govern decretés ahir dimarts el tancament temporal de l’oci nocturn per minimitzar la propagació de la COVID-19, amb el Decret d’aquest dimecres es reactiven els mecanismes que possibiliten les Suspensions Temporals dels Contractes de Treballs (STCT) i/o les Reduccions de la Jornada Laboral (RJL) -més coneguts com a ERTO- en els termes recollits a la llei per al sector d’oci nocturn. La voluntat és minimitzar els efectes de la suspensió de l’activitat.

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), que està previst per aquest mateix dimecres. La sol·licitud es pot efectuar a la pàgina web de Treball i Ocupació pel canal habitual.

De la mateixa manera, el Govern també ha aprovat avui el Decret d’un nou programa extraordinari d’ajudes al lloguer i les quotes hipotecàries per als titulars de locals d’oci nocturn. Aquesta aprovació segueix la línia del Decret mencionat anteriorment, atès que també té la finalitat de minimitzar els efectes del tancament de l’oci nocturn, específicament quant a l’impacte de les despeses de lloguer o les quotes hipotecàries en els seus comptes d’explotació per a aquest sector.

Els percentatges de les ajudes són del 75% de l’import del lloguer mensual del local comercial per a tots els comerços o negocis d’oci nocturn que, en la descripció detallada de l’activitat, tinguin la menció de pub, discoteca, sala de ball o similar de manera exclusiva. En cas de tenir-la de manera no exclusiva, el percentatge d’ajudes és del 50%. Els ajuts s’apliquen sobre la mensualitat completa o sobre la part proporcional del mateix mes. L’import mensual atorgat en concepte d’ajut al lloguer o la quota hipotecària per als comerços o negocis d’oci nocturn en la categoria de pubs, discoteques, sales de ball o similars, no pot sobrepassar en cap cas els 2.000 euros mensuals.

Els comerços o negocis que, d’acord amb el Decret 304/2021, del 29-9-2021, d’aprovació d’un nou programa extraordinari d’ajudes al lloguer i les quotes hipotecàries d’establiments autoritzats com a pubs, discoteques, sales de ball o similars, havien sol·licitat i obtingut l’ajut al lloguer i les quotes hipotecàries de locals comercials en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2, se’ls atorga l’ajuda de manera automàtica realitzant la sol·licitud via correu electrònic adreçat a  ajuts.locals@govern.ad, adjuntant la documentació requerida.

La sol·licitud de l’ajut es formalitza mitjançant el tràmit genèric de sol·licitud d’ajut al lloguer o les quotes hipotecàries per a locals de negoci corresponent, i s’ha d’adreçar al Ministeri de Presidència, Economia i Empresa. Aquesta sol·licitud es pot tramitar presencialment a la planta baixa de l’Edifici Administratiu del Govern o es pot descarregar al web www.tramits.ad.

Tots els comerços i negocis susceptibles d’acollir-se als ajuts objecte d’aquest Decret poden sol·licitar-los a partir de la data de l’entrada en vigor del Decret, prevista per aquest 1 de desembre del 2021.

TOTES LES NOTÍCIES