Es presenten 16 candidatures al Consell d’Administració de la CASS

La Caixa Andorrana de Seguretat Social, CASS, informa que avui dimecres 9 de maig ha finalitzat el període per presentar candidatures a les eleccions del Consell d’Administració.

S’han presentat un total de 6 candidatures per representar el col·lectiu dels pensionistes, 2 candidatures per representar el col·lectiu d’empresaris i treballadors per compte propi, i 8 candidatures per representar el col•lectiu d’assalariats.

Aquestes candidatures seran presentades i valides si s’escau pel Consell d’Administració el dilluns 14 de maig.

Estan cridats a votar 13.344 pensionistes, 14.950 empresaris i treballadors per compte propi, i 37.839 assalariats.