Es normalitza la mobilitat per la frontera hispanoandorrana tant d’entrada com de sortida

Frontera hispanoandorrana
Frontera hispanoandorrana. Foto: Fòrum.ad

Tal com va explicar el ministre Portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’ahir, després de fer les consultes pertinents amb les autoritats espanyoles, es confirma la normalitat en la mobilitat per la frontera hispanoandorrana, tant d’entrada com de sortida.

Així, el dia d’avui, i tenint en compte la constant evolució de la situació de crisis sanitària, els ciutadans andorrans poden desplaçar-se a territori espanyol sempre seguint les restriccions sanitàries establertes en el lloc de destinació que marca cada comunitat autònoma. De la mateixa manera, els ciutadans espanyols poden desplaçar-se a Andorra acollint-se a les restriccions actualment establertes al Principat.

El Govern insisteix a la ciutadania que apliqui la màxima prudència en els desplaçaments tenint en compte l’actual situació de pandèmia. La informació que es detalla és la vigent a hores d’ara i és susceptible de modificació segons l’evolució de la pandèmia.

De la mateixa manera es recomana, als visitants que desitgin venir a Andorra, consultar les mesures decretades al web  https://www.govern.ad/coronavirus.

 

Accés a Espanya

Es normalitza la mobilitat per la frontera hispanoandorrana tant d’entrada com de sortida.

Els turistes provinents de fora del territori espanyol (també els de fora de l’espai Schengen, entre els quals Andorra) tenen permesa l’entrada. De la mateixa manera, els espanyols poden desplaçar-se a qualsevol altre país, com Andorra, on hauran de tenir en compte les restriccions que s’apliquen al país de destinació.

Pel que fa als residents d’Andorra que desitgin desplaçar-se a Espanya, o a qualsevol país amb la mobilitat permesa, és important tenir en compte les restriccions establertes a la destinació on es dirigeixin (toc de queda, els desplaçaments amb bombolla convivent, els confinaments territorials…).

El Govern d’Andorra ha estat informat per part de les autoritats espanyoles competents en la gestió de la mobilitat per la frontera hispanoanadorrana, que els ciutadans andorrans poden desplaçar-se a territori espanyol amb el motiu de trànsit.

Des d’Andorra està permès l’accés a qualsevol punt d’Espanya com a destinació final, podent transitar per qualsevol comunitat autònoma. Un cop arribats a destí els residents andorrans hauran de respectar les mesures sanitàries vigents a cada comunitat autònoma.

Per aquest motiu és important consultar les mesures sanitàries vigents a Espanya: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/estrategia/medidasPrevCCAA.htm

 

Entrada a Catalunya des d’Andorra

Per circular per Catalunya, es recomana portar sempre el certificat d’autoresponsabilitat que trobareu a: https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/Certificat/certificat_autoresponsable_desplacament-Territori-CAT-CA.pdf

El certificat també es pot descarregar directament al telèfon mòbil mitjançant l’enllaç:  https://certificatdes.confinapp.cat/#/. En aquest certificat caldrà indicar l’opció “Circulació en trànsit o transport de mercaderies”.

Es recomana també aportar documentació suplementària com una reserva hotelera o l’acreditació de propietat / lloguer de l’immoble de direcció de destinació (entre altres).

D’altra banda, tenint en compte que actualment totes les comunitats autònomes espanyoles apliquen un tancament perimetral, en arribar a la destinació final no és possible fer desplaçaments itinerants entre comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d’autonomia.

Els ciutadans d’Espanya poden accedir lliurement a Andorra i de la mateixa manera, poden transitar pels territoris espanyols necessaris fins la seva arribada a Andorra.

Per circular per Catalunya, tant pels residents a Catalunya com els de la resta de comunitats autònomes, es recomana portar sempre el certificat d’autoresponsabilitat amb l’opció “Circulació en trànsit o transport de mercaderies” i es recomana aportar documentació suplementaria com una reserva hotelera o una direcció de destinació (entre altres).

 https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/

 

Accés a França

Pel que fa a la circulació per la frontera francoandorrana, les condicions actuals romanen vigents fins al dissabte 3 d’abril. Les mesures anunciades el 31 de març, per part del president Macron, es concretaran en un decret que encara no ha estat publicat. Les noves mesures seran d’aplicació entre el 3 d’abril i el 2 de maig. En el moment que el Govern disposi de la informació sobre l’aplicació d’aquest decret per als ciutadans andorrans és comunicarà a través de les vies oficials.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES