Es modifica la Llei del saig per ampliar els expedients en curs que aquests poden executar

El Govern ha aprovat, aquest dimecres, el Projecte de llei de modificació de la Llei del saig i de la Llei de modificació del Codi de l’Administració per tal d’ampliar els expedients ja iniciats que poden executar els saigs.

Les lleis esmentades van preveure, en una disposició transitòria, que el saig podria tramitar només els procediments iniciats en què encara no s’hagués produït un embargament o no s’haguessin rebut diners a compte del deute executat. Aquesta opció, que era prudent i donava seguretat jurídica, s’ha desplegat sense problemes ni dubtes interpretatius, però ha comportat que hi hagi un repartiment poc proporcionat dels procediments d’execució forçosa entre els òrgans judicials i els saigs.

Així, per reduir l’important volum de procediments en fase d’execució judicial, el que comporta una demora excessiva, s’ha acordat modificar les normes de repartiment dels expedients. A partir d’ara el saig podrà tramitar els expedients d’execució instats durant el termini de dos anys immediatament anteriors a l’entrada en vigor de la reforma del sistema d’execucions, sempre que en el marc d’aquests expedients no s’hagi procedit a cap subhasta pública, o al segrest de cap bé embargat, ni s’hagi imposat cap multa coercitiva o ordenat mesures de compulsió directa pel que fa a l’execució dels actes administratius.

D’altra banda, s’ha aprofitat l’ocasió per modificar altres articles de la Llei del saig amb la finalitat de simplificar, desjudicialitzar i donar més celeritat als procediments d’execució de les resolucions judicials executòries que consisteixin en el pagament d’una quantitat líquida.

D’aquesta manera ja no caldrà obtenir un aute d’execució de la resolució judicial dictat per l’òrgan jurisdiccional competent per acudir al saig. Aquest aute queda substituït per un acord d’execució del mateix saig, que determinarà la quantitat que s’ha de satisfer, la persona executada, i també inclourà el requeriment de pagament.

A més, s’elimina la necessitat que l’òrgan jurisdiccional competent hagi de declarar el crèdit totalment o parcialment incobrable al terme del procediment d’execució; això ho podrà fer el saig a partir d’ara, sense perjudici que ho hagi de comunicar al batlle o el tribunal corresponent. Tot i que la decisió pot ser impugnada judicialment en la mateixa forma en què ho podrà ser l’acord d’execució.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *