Es modifica el reglament regulador de les plaques de matrícula

Una persona preparant una matrícula
Una persona preparant una matrícula. Foto: Arxiu

Llum verda al Reglament de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics no aptes per a la via pública, que ajusta el darrer reglament en vigor del 2021 després d’uns mesos en actiu. Com a principal novetat, en aquest nou Reglament s’hi ha introduït un article per a la reserva de la matrícula ordinària. Un fet que estava recollit Reglament regulador del procediment de reserva de matrícules del Registre de Vehicles del 2010, que ara, conseqüentment, s’ha derogat.

Es determina que una persona física o una persona jurídica pot reservar una matrícula ordinària sempre que el vehicle que es vulgui matricular estigui al mateix nom de la persona que fa la reserva. No es matricula un vehicle amb una matrícula reservada, si la persona que sol·licita la reserva no és la mateixa que el propietari del vehicle. A més, queda totalment prohibit cedir una matrícula.

En paral·lel, s’afegeix la lletra Q a les lletres ja suprimides (I i O) del sistema de número de placa de matrícula ordinària per a vehicles automòbils, remolcs i semiremolcs, i de la placa de matrícula ordinària reduïda per a vehicles de tipus turisme (categoria M1), a fi d’evitar tota confusió amb els números 1 i 0, respectivament.

1 comentari

  1. Porque no hay una opción de poder empezar por un número una matricula personalizada ??? No creo que haga ningún tipo de confúsion en las Matricúlas

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES