Es modifica el Decret de medicaments per facilitar la donació en vida d’òrgans humans

El Govern, a proposta del Ministeri de Salut, ha aprovat avui una nova modificació del Decret de medicaments especialment costosos i actes associats que han de ser coberts sota el règim del finançament al 100% a càrrec de la CASS. Aquesta modificació té com a objectiu incloure dins la cartera de prestacions amb càrrec al finançament públic els actes, les proves diagnòstiques i els tractaments als quals s’han de sotmetre els donants vius d’òrgans a fi de poder avaluar la seva compatibilitat amb la persona receptora per poder fer efectiva la donació.

Fins ara la CASS cobria al 100% les despeses associades als actes, les proves diagnòstiques i els tractaments mèdics dels assegurats que s’havien de sotmetre a un trasplantament, en canvi la cobertura dels actes, proves diagnòstiques i tractaments dels possibles donants vius no quedava clarament especificada. D’aquesta manera aquestes prestacions quedaran tipificades amb una cobertura total, tant si el donant és un assegurat com si no ho és, sempre que el receptor o destinatari de la donació sigui un assegurat del sistema de seguretat social d’Andorra. D’altra banda el Decret també estableix que els actes, les proves diagnòstiques i els tractaments als quals s’hagin de sotmetre aquelles persones assegurades a la CASS que vulguin fer donacions en vida per a persones que no estan assegurades al sistema de seguretat social andorrà han de ser coberts pel sistema sanitari o el sistema d’assegurança mèdica al que pertanyi la persona a la qual vagi destinada la donació.

Amb aquesta mesura s’integren els avenços científics, mèdics i tecnològics que s’han produït en l’àmbit dels trasplantaments i que possibiliten que el tractament més eficaç davant determinades patologies, sigui poder rebre un òrgan d’un donant en vida sempre que prèviament el donant potencial s’hagi sotmès a les proves necessàries per a poder determinar la seva compatibilitat amb la persona receptora a la qual vagi destinada aquesta donació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.