Es millorarà la seguretat del riu Runer per evitar el risc de desbordaments a la zona

runer2El Govern ha aprovat avui, a proposta del ministre d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, els treballs de neteja de l’excés de vegetació en la part baixa del riu Runer, a la zona d’incidència sobre les instal·lacions duaneres i policials, amb l’objectiu de millorar la seguretat d’aquesta zona. L’objectiu és millorar la capacitat hidràulica del riu Runer i evitar el perill de desbordament.

Andorra es farà càrrec dels treballs de neteja de la vegetació arbustiva aigües amunt del pont internacional de la CG1 amb la N-145. Aquesta actuació no requerirà l’elaboració d’un projecte d’obra ni tampoc avaluació d’impacte ambiental, amb la qual cosa podrà ser executada de forma immediata amb la contractació que farà Patrimoni Natural a una empresa especialitzada. No obstant això, els convenis signats amb Espanya fan necessària la comunicació d’aquesta acció.

D’altra banda, en el moment d’analitzar la situació del riu Runer a la zona de les instal·lacions duaneres i policials, els tècnics han constatat que l’acumulació de sediments (blocs i terres) ha reduït significativament la capacitat de desguàs de la llera, amb el consegüent risc de desbordament. En aquest sentit, cal recordar la colada de fang de l’estiu del 2008, que desbordà en aquest indret provocant greus danys a la Duana, de manera que la solució possible consisteix a rebaixar el llit del riu, recuperant el perfil que havia tingut anteriorment, amb la finalitat d’augmentar novament la capacitat hidràulica.

El dragatge de la llera evitaria que es produeixin obturacions en el pont fronterer, així com desbordaments laterals aigües amunt que poguessin afectar les instal·lacions duaneres andorranes (marge dret) o bé les instal·lacions policials espanyoles (marge esquerre). Donat el fet que aquest riu transcorre als límits fronterers entre Espanya i Andorra, la realització de les obres requerirà un acord entre els dos estats, que recollirà els pactes relatius a quin estat gestionarà l’adjudicació del projecte i de l’obra, la tramitació de l’avaluació d’impacte ambiental, la nacionalitat de les empreses licitadores, el concurs, etcètera. El Govern ha acordat, doncs, iniciar les negociacions per arribar a un acord amb Espanya pel dragatge del riu.

Foto: Viquipèdia