Es liquida Banca Privada d’Andorra Panamá

Segons ha comunicat l’AREB, amb data 30 de gener del 2017 la Superintendencia de Bancos de Panamá ha notificat la seva decisió de començar el procés de liquidació de Banca Privada d’Andorra Panamá. Aquesta notificació s’afegeix a la resolució que el 16 de gener del 2017 va emetre la Superintendencia de Valores d’aquesta república resolent procedir a la liquidació de Banca Privada d’Andorra Valores, sent aquestes decisions que corresponien únicament als supervisors de la jurisdicció on s’ubiquen ambdues entitats i que arriba després de no haver pogut finalitzar exitosament el procés de venda.

Amb data 15 de juny del 2016 BPA, després de sol·licitar la preceptiva autorització prèvia a la Superintendencia de Bancos i a la Superintendencia de Valores de Panamá, va iniciar el procés de venda de les seves filials allà ubicades (Banca Privada d’Andorra Panamá i Banca Privada d’Andorra Valores), invitant a formar part del mateix a 30 potencials compradors. Al tancament de la primera fase del procés es reberen únicament dues ofertes indicatives per part dels participants. A partir d’aquest moment els dos candidats passaren a tenir accés a tota la informació rellevant de les dues filials de BPA en venda amb les restriccions legals aplicables.

A l’inici de la segona fase, un dels dos candidats va retirar unilateralment la seva mostra d’interès, pel que el procés va continuar amb l’altre, amb l’efecte negatiu que la manca de competència podria comportar en el procés. El 28 d’octubre del 2016 el candidat va presentar una oferta vinculant per un import un 65% per sota de l’oferta indicativa presentada anteriorment. Després de l’anàlisi duta a terme per BPA i l’ AREB se li va comunicar que aquesta oferta no era acceptable i que per a poder continuar amb el procés l’havia de millorar. Amb posterioritat a una revisió interna per la seva banda, el 15 de novembre va enviar una nova oferta vinculant en la que duplicava el preu ofert uns dies abans. Aquesta oferta presentava dos inconvenients per a poder ser acceptada: d’una banda el preu seguia trobant-se per sota del potencial valor de liquidació d’ambdues entitats i per l’altra incorporava una condició precedent lligada a la disponibilitat dels actius de clients. El 28 de novembre, BPA i l’AREB comunicaren al comprador a través del seu assessor que s’havia d’assolir un preu més alt a l’oferta i que mentrestant es seguiria treballant per a poder complir amb la condició precedent de la disponibilitat dels actius. La resposta oferta va ser que no podia continuar en el procés sense més claredat pel que feia a la futura disponibilitat dels actius dels clients, sense incorporar cap consideració sobre la potencial millora en el preu, i va retirar formalment la seva oferta el 8 de desembre del 2016.

Entenem que la manca d’una oferta ferma i en condicions acceptables pel venedor ha estat una de les consideracions principals a tenir en compte per part de la Superintendencia de Bancos de Panamá i la Superintendencia de Valores de Panamá per instar la liquidació d’ambdues filials de BPA, fet que no ha estat ni decidit ni tan sols sol·licitat per BPA ni per l’AREB.

Text: AREB