Es convoquen vuit noves places d’agent de policia

Cerimònia d'inauguració de la 55 promoció d'alumnes d'agent de policia
Cerimònia d’inauguració de la 55 promoció d’alumnes d’agent de policia. Foto: Cos de Policia

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, convocar un concurs per cobrir vuit places de nova creació d’agent de policia de nivell C1 per a l’exercici 2021.

Entre els diferents requisits que cal complir per poder optar a ser agent de Policia destaquen tenir la nacionalitat andorrana, ser major d’edat en la data de publicació de l’edicte al BOPA, no tenir antecedents penals o tenir una alçada d’1,60 metres per a les dones i 1,65 metres per als homes.

Els candidats interessats a postular a la convocatòria han d’adreçar una sol·licitud, que es troba a l’apartat de tràmits de www.policia.ad, al Grup de Recursos Humans del Cos de Policia, situat a l’edifici administratiu de l’Obac (Escaldes-Engordany), a partir de la publicació de l’edicte al BOPA i fins a les 13 hores del 7 de maig d’enguany.

Les bases de la convocatòria i el temari de la prova professional es podran trobar a la pàgina web www.policia.ad. El Grup de Recursos Humans del Cos de Policia facilitarà tota la informació i els aclariments complementaris, si escau, als candidats.

El procés selectiu es durà a terme a partir del maig i el nomenament dels candidats quedaria supeditat als resultats obtinguts en el procés de selecció, per ordre de mèrits. D’aquesta manera, els candidats nomenats en període de formació han de seguir el procés formatiu inicial, que tindrà una durada màxima de 12 mesos. Una vegada s’hagi superat aquest procés, amb l’informe previ del director del Cos de Policia, seran nomenats com a membres del cos en període de prova, el qual tindrà una durada màxima de dotze mesos.

TOTES LES NOTÍCIES