Es licita una rotonda a Arinsal i el control de qualitat de l’eixampla de la CG3 a Llorts

El Consell de Ministres, a proposta del ministeri d’Ordenament Territorial, ha aprovat avui consolidar la rotonda provisional ubicada a la carretera general 5, a Arinsal,  a la cruïlla amb la carretera secundària 412.

Fins ara, la rotonda implantada provisionalment amb fitons, ha contribuït de manera positiva a agilitzar i millorar el flux circulatori, així com reduir la velocitat i facilitar el gir dels vehicles. Per aquest motiu s’ha optat per  construint-la definitivament amb obra.

Aprofitant que per a la realització de la rotonda, s’han de modificar algunes voravies per millorar la maniobrabilitat de gir dels vehicles, s’ha previst també condicionar les voravies de l’entorn que actualment es troben en un estat de deteriorament.

Les característiques dels materials previstos en la rotonda, les illetes i les voravies, aniran en sintonia amb els emprats habitualment per Govern i el Comú de La Massana.

La licitació es fa mitjançant concurs nacional amb caràcter d’urgència.

 

Es licita el control de qualitat de l’obra referent a l’eixampla i rectificació de la CG3 a l’entrada de Llorts

El Govern, reunit avui en Consell de Ministres, ha aprovat la licitació del control de qualitat de l’obra “Eixampla i rectificació de la CG3 a l’entrada de Llorts.

Es tracta d’un plec orientat al control de materials d’obra (formigons, morters…), passatge de càmera pels col·lectors, mesuraments relatius a la instal·lació elèctrica, actuacions del pla de vigilància ambiental de l’obra (anàlisi química i física d’aigua…).

Es recorda que la setmana passada, el Govern va aprovar licitar els treballs d’eixampla i rectificació de la carretera general 3 a l’entrada de Llorts; una obra que s’emmarca en les obres de millora que s’estan realitzant a la carretera general 3, entre la Cortinada i el riu Rialb, sota el nucli del Serrat, i de les quals ja s’han adjudicat sis obres.

 

El Govern licita l’elaboració d’un pla de gestió de la vegetació de ribera dels rius d’Andorra

El Consell de Ministres, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha aprovat avui la licitació dels treballs d’avaluació de les necessitats de manteniment de la vegetació de ribera, l’elaboració d’un pla de gestió, i la direcció i control del pla.

Aquest pla permetrà unificar i concertar a la vegada les necessitats d’actuació, tant de manteniment com de restauració, i facilitar la seva gestió. Els múltiples serveis que té el bosc de ribera a nivell de la biodiversitat, de la connectivitat ecològica, de la qualitat de l’aigua i del paisatge, fan que s’hagi de conservar i afavorir la seva presència al llarg dels rius d’Andorra. Al mateix temps, el pla de gestió també permetrà anticipar possibles problemes de seguretat que el desenvolupament de la vegetació de ribera pugui ocasionar, tant en relació amb l’escolament de l’aigua i el risc d’avingudes com pel desenvolupament d’arbres de port ample a prop de les zones edificades.

Amb la licitació d’avui el Govern continua desenvolupant l’acció 2.3.1de l’Estratègia Nacional del paisatge en la línia de mantenir i restaurar els boscos de ribera. Tanmateix, se segueixen els preceptes de la Llei de pesca i gestió del medi aquàtic, de 28 de juny de 2002, que indica que els rius d’Andorra es poden considerar autèntics corredors biològics internacionals i han de ser gestionats i protegits en aquesta línia.