Es farà un projecte d’integració i millora paisatgística a la frontera del riu Runer

fronteraEl Govern ha adjudicat a l’empresa Dabada els treballs de realització del Projecte d’integració i millora paisatgística a la frontera andorrana del riu Runer, per un import de 11.975 euros i un termini d’execució de sis mesos. Aquests treballs s’emmarquen en les accions aprovades pel Govern per al període 2012-2015 de l’Estratègia nacional del paisatge, que té com a objectiu promoure la millora paisatgística a tot el país prioritzant les carreteres i les zones més freqüentades, tant naturals com urbanes, per tal de transmetre una millor imatge tant a residents com a visitants.

La frontera del riu Runer és un dels espais més freqüentats i visibles del país i porta d’entrada dels visitants provinents d’Espanya. En aquest sentit, el Departament de Medi Ambient disposa d’una diagnosi de l’espai inclòs entre la rotonda d’accés a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Sud fins a les casetes de la duana al límit fronterer del riu Runer. L’estudi concloïa que l’espai presentava una imatge de poca coherència dels elements i dels espais i de cert desordre i manca de manteniment d’algunes zones, especialment de la zona de transitaris.

La diagnosi plantejava un seguit de tretze intervencions a dur a terme i que calia desenvolupar a nivell de projecte, una acció que ha estat aprovada avui pel Consell de Ministres.

Dites intervencions s’integraran en part en el projecte del ministeri d’Economia i Territori de condicionament de la plataforma de la carretera de la zona compresa entre la rotonda d’accés a l’EDAR i l’encreuament amb l’accés a la zona de la Borda Vidal.