Es detecten quatre casos de tuberculosi en el 2016

Demà, 24 de març, se celebra el Dia Mundial de la Tuberculosi, amb el lema escollit per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) “Units per posar fi a la Tuberculosi”. Aquesta celebració té per objectiu conscienciar respecte d’aquesta malaltia i fer públic el pla global cap a la fi de la tuberculosi. L’OMS recomana als països que implementin accions per assolir els objectius plantejats de cara al 2020, per fer front a aquesta malaltia infecciosa.

Aprofitant aquesta celebració el Ministeri de Salut fa publiques les dades relatives al Programa de prevenció i control de la Tuberculosi per a l’any 2016 i per al període 1997-2016 (http://www.salut.ad/temes-de-salut/tuberculosi).

En aquest sentit, l’any 2016 es van notificar a Andorra 4 sospites de tuberculosi que es van confirmar posteriorment com a nous casos. Aquestes tuberculosis es van donar en persones residents al Principat, i va situar la taxa d’incidència anual d’aquesta malaltia en 5,1 per 100.000 habitants. Aquest índex és inferior als registrats als països del nostre entorn on l’any 2015 es va situar al 6,8 (França); 8,7 (Espanya); i 20,1 (Portugal), mentre que a Andorra la taxa d’incidència va ser de 5,7 per 100.000 habitants.

D’altra banda, des de l’any 1997 fins el 2016 s’han registrat a Andorra 200 casos de sospites de tuberculosi, dels quals 177 han estat casos confirmats. Cal tenir present que la tuberculosi és una malaltia que es cura si se segueix correctament els tractaments. Per aquest motiu, l’OMS treballa per a què els tractaments arribin a tots els malalts. A Andorra, el Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi garanteix el diagnòstic, el tractament i el seguiment fins a la curació. També es fa càrrec de la vigilància i seguiment de l’entorn dels malalts.