Els dos cònsols lauredians, Josep Majoral i Mireia Codina, han validat l’organització i funcionament de la corporació per als propers 4 anys. Han quedat definides les conselleries i s’ha proposat la creació de les respectives comissions. Els dos cònsols, acompanyats de tots els consellers de la majoria i de la minoria, han volgut informar personalment als treballadors comunals de la composició de les conselleries i de les comissions. Per això, durant la jornada d’avui, s’han desplaçat a totes les instal·lacions comunals.

Les set conselleries queden de la següent manera: Maria Angels Marfany Puyoles, consellera de Finances – Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez, conseller de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat – Hble. Sra. Maria Servat Codina, consellera de Social – Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros, conseller d’Urbanisme i Cadastre – Hble. Sr. Cristià March Vives, conseller de Circulació i Aparcaments – Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají, consellera de Cultura i Educació – Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta, consellera de Turisme i Esports

Pel que fa a les comissions, la de Finances, la d’Urbanisme i Cadastre i la de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat quedaran circumscrites al cònsol major. Les de Cultura i Educació, Turisme i Esports, Circulació i Aparcaments i Social a la cònsol menor.

Tindran la següent composició: – Comissió de Finances: Presidenta: Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault

– Comissió de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat: President: Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles Hble. Sra. Maria Servat Codina Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset

– Comissió de Social: Presidenta: Sra. Maria Servat Codina Hble. Sra. Maria Angels Marfany Puyoles Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros Hble. Sra. Maria Àngela Aché Feliu

– Comissió d’Urbanisme i Cadastre: President: Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez Hble. Sr. Cristià March Vives Hble. Sr. Cerni Cairat Perrigault

– Comissió de Circulació i Aparcaments: President: Hble. Sr. Cristià March Vives Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta Hble. Sra. Maria Àngela Aché Feliu

– Comissió de Cultura i Educació: Presidenta: Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají Hble. Sr. Cristià March Vives Hble. Sr. Carles Felip Pereira Barros Hble. Sra. Maria Àngela Aché Feliu

– Comissió de Turisme i Esports: Presidenta: Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta Hble. Sra. Maria Servat Codina Hble. Sra. Sonia Carrillo Bardají Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset

Aquestes mesures se sotmetran a aprovació en el marc del proper consell de Comú.