Es decreta l’aturada total de caràcter temporal de la Universitat de les Valls

El Consell de Ministres, a proposta del titular d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha aprovat el Decret d’aturada total de caràcter temporal de la Universitat de les Valls i el projecte de Llei de revocació de la Universitat de les Valls.

L’octubre del 2008 el Consell General va aprovar la Llei de creació de la Universitat de les Valls que es va constituir com a fundació privada d’interès públic i constava d’un sol centre universitari especialitzat en ciències odontològiques.

El Govern va crear el títol de màster en odontologia, mitjançant decret el febrer del 2009, d’establiment del màster en odontologia. La Universitat de les Valls va presentar un pla d’estudis de màster en odontologia que s’adequava a les disposicions establertes en el decret de creació de títol i el Govern va acordar l’oficialitat d’aquest pla d’estudis l’1 de febrer del 2012. Les activitats acadèmiques es van iniciar el 12 d’octubre del 2010 amb el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent així com dels compromisos adquirits per l’entitat promotora a la memòria que acompanyava la sol·licitud de creació d’aquesta Universitat.

L’agost del 2015, el Govern constata que el pla d’estudis de l’UdV no complia els requisits establerts legalment ni els estàndards europeus de qualitat que regeixen l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). El ministeri va procedir a la revocació de l’oficialitat del pla d’estudis corresponent al títol de màster en odontologia de la Universitat de les Valls. En aquell mateix moment, el ministeri no va considerar adequat proposar la revocació de la Universitat de les Valls, ja que en tant que institució privada d’ensenyament superior podia establir noves formacions i col·laboracions que respectessin els principis pels quals es va crear. Formalment així es va comunicar al centre a l’espera de aportació de la documentació necessària que acredites que es complien els compromisos contrets en la memòria de constitució del centre universitari. Vist que aquesta documentació no ha estat aportada per la Universitat de les Valls durant el present curs acadèmic 2015-2016, el Govern ha procedit a aprovar l’avantprojecte de Llei de revocació de la Universitat de les Valls.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.