Es creen, a Andorra, dues comissions per a fer el seguiment dels casos d’alta complexitat

Bambes d'una persona vulnerable
Una de les comissions estarà centrada en infants i adolescents susceptibles de vulnerabilitat (iStock)

Ha quedat aprovat el Reglament de funcionament de les comissions sociosanitàries de seguiment de persones en situacions d’elevada complexitat. El text té per objectiu crear i impulsar dues comissions, una centrada en infants i adolescents i l’altra en joves i adults, que, de forma transversal i coordinada, portin a terme l’avaluació holística de les persones i de les situacions, per tal de donar resposta a les necessitats extraordinàries que presenten.

En els darrers anys, s’ha detectat un increment del nombre de persones que presenten característiques personals, socials i de salut mental molt vulnerables que els impedeixen gaudir d’un nivell de desenvolupament i benestar adequat.

Actualment, des d’Afers Socials ja es donen resposta a aquestes persones, però degut a l’alta complexitat dels casos es creu convenient impulsar la creació d’aquestes dues comissions per a coordinar de forma més consensuada i concreta, en cada cas, les respostes necessàries.

Així, les comissions permetran donar a aquestes persones una resposta més àgil i efectiva a les seves situacions, avaluant i articulant coordinadament nous recursos extraordinaris o intervencions especialitzades.

Aquestes comissions també permetran millorar la intervenció i coordinació professional conjunta per tal de donar una millor resposta a les persones que es trobin en recursos residencials especialitzats, en la seva derivació, així com per la seva estada i el seu pla de retorn a la comunitat.

Tenint en compte que són persones amb una vulnerabilitat especial, es fa necessària la intervenció professional conjunta i coordinada per a poder donar una millor resposta tant durant la seva estada com per al seu pla de retorn a la comunitat.

Tal com recull el reglament, les comissions estaran formades per professionals del ministeri d’Afers Socials, del ministeri de Salut, del ministeri d’Educació, del ministeri d’Interior, del ministeri ocupat en matèria d’Ocupació, la CASS i el Servei de Salut Mental del SAAS.

Les comissions es reuniran en sessió ordinària almenys trimestralment i en casos d’urgència quan sigui necessari estudiar i avaluar la situació d’una persona que, per les seves circumstàncies personals, socials o de salut requereixi una resposta immediata.

TOTES LES NOTÍCIES