Es convoquen les dues habitacions individuals a la Ciutat Internacional Universitària de París

El Govern ha aprovat en la seva sessió d’avui la convocatòria per accedir a dues habitacions individuals a la Ciutat Internacional Universitària de París, 19 boulevard Jourdan, 75690 París Cedex 14, durant el curs acadèmic 2014-2015.

Aquestes habitacions estan destinades a estudiants o estadants, ja siguin andorrans o residents legalment establerts al Principat d’Andorra, que estiguin inscrits en un centre d’ensenyament superior o en una universitat de les acadèmies de París, Créteil o Versailles.

L’ordre de preferència per a l’atribució de les habitacions és el següent: En primer lloc es tindran en compte les sol·licituds dels estudiants de màster, doctorat i postdoctorat; en segon lloc, les sol·licituds dels estudiants de primer cicle, i finalment, les dels estadants. Totes les sol·licituds seran avaluades per una comissió tècnica d’acord amb el criteri de mèrits acadèmics.

La CIUP fixa els preus cada curs acadèmic; a títol indicatiu, el preu mensual durant l’any acadèmic 2013-2014 ha estat de 550€.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per optar l’allotjament s’inicia l’endemà de la publicació de l’edicte al BOPA i es tanca el dia 17 de juny del 2014. L’imprès de sol·licitud està a disposició de les persones interessades al Ministeri d’Educació i Joventut, al web del Servei de Tràmits: http://www.tramits.ad o al web d’Ensenyament Superior: http://www.ensenyamentsuperior.ad.

Els estudiants podran renovar, prèvia sol·licitud, la seva estada dos anys més, sempre que el rendiment acadèmic sigui satisfactori.