aiguaPer tal de conèixer la qualitat de les aigües dels rius, el Departament de Medi Ambient gestiona una xarxa de seguiment de la qualitat de les aigües superficials que consta de 37 estacions repartides per tot el territori. Els resultats obtinguts en aquestes estacions permeten validar o adaptar les polítiques de gestió i protecció dels cursos d’aigua i també determinar l’evolució de la qualitat actual cap als objectius definits pel Pla de sanejament per a l’any horitzó 2020. Les mesures dels diversos contaminants permeten assignar a cada tram de riu una qualitat que s’associa a una escala de colors associada a 5 classes de qualitat:

L’any 2011, per primer cop des del desplegament del Pla de sanejament, el 100% de les estacions de seguiment de la qualitat de les aigües superficials va obtenir una qualitat excel·lent, bona o passable, quan l’any 2005 aquest valor només ascendia al 67%.

Els resultats del 2013 consoliden els dels anys anteriors, tot i un lleuger empitjorament per una afectació generalitzada en relació als fosfats que ha generat una pèrdua de qualitat en la gran majoria d’estacions, incloses les de capçalera. Aquest empitjorament es podria explicar per (1) un possible error analític ha pogut afectar bona part de les estacions en relació als fosfats, fet que a priori es descarta per part del laboratori d’anàlisi, i/o per (2) l’abundant precipitació rebuda durant l’any. Si es deixen de considerar els fosfats, la qualitat millora considerablement per situar-se en nivells similars als de l’any 2012.

L’anàlisi dels resultats obtinguts en les diferents estacions de seguiment de la qualitat de les aigües superficials permet establir el següent gràfic. En aquest, es pot veure l’evolució de la qualitat dels rius així com el seu repartiment per a cada classe de qualitat, entre l’any 2005 i l’any 2013, i la millora gradual i consolidada dels darrers anys.

Tot i la consideració anterior, els resultats de qualitat de les aigües superficials de l’any 2012 segueixen mostrant un apropament gradual i significatiu als objectius proposats per l’any 2020. A trets principals, pel 2020 es preveia que tots els rius del país tinguessin una qualitat excel·lent, tret d’alguns trams situats aigües avall de nuclis urbans i/o d’estacions depuradores d’aigües residuals on s’acceptaven nivells bons.

Actualment, el 70% de les estacions tenen una qualitat excel·lent o bona; l’any 2005, només eren el 38%.

El 81% de les estacions de seguiment de la qualitat de les aigües superficials se situa a com a molt una classe de qualitat de diferència en relació als objectius per a l’any 2020. Aquest mateix paràmetre es va situa l’any 2005 en el 50%.

En paral·lel al seguiment de la qualitat fisico-química de les aigües superficials, el Departament de Medi Ambient gestiona el servei de neteja de residus sòlids dels rius d’Andorra. Aquest servei té com a finalitat la d’extreure els residus sòlids que s’hi han abocat o que hi han estat dipositats per l’efecte del vent.

Durant l’any 2013, s’han netejat uns 673 quilòmetres de rius i s’han extret més de 32,2 tones de residus (1 quilogram cada 20,9 metres o 47,8 quilogram per quilòmetre).

La UTE OMS SACEDE-STREICH-TECNISA i la UTE ACCIONA AGUA-ECOTÈCNIC s’encarreguen respectivament de l’explotació, manteniment i conservació del servei d’explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) d’Andorra, lot “nord” i lot “sud” respectivament.

El lot “nord” està format per les EDAR del Pas de la Casa, del sistema nord occidental situada a Anyòs i del sistema nord oriental a Canillo. El lot “sud” està format per la EDAR del sistema sud a Sant Julià de Lòria i pel seu assecat tèrmic.

Principals resultats

Les estacions depuradores d’aigües residuals del Principat d’Andorra han tractat durant l’any 2013 un total de 20.793.134 m3. D’aquest volum, el 66,5% corresponen a aigües residuals tractades a l’EDAR del sistema sud.

Els principals indicadors del tractament que s’efectua a les EDAR són els paràmetres relatius a la demanda biològica d’oxigen (DBO5), a la demanda química d’oxigen (DQO), a les matèries en suspensió (MES), i en alguns casos, al nitrogen orgànic i amoniacal (NTK) i al fòsfor total (Ptotal).

De forma global, les EDAR compleixen amb les expectatives de tractament, amb les concentracions o els rendiments que s’ajusten a la normativa, considerant el conjunt del parc de forma global i de mitja al llarg de l’any. En quant a concentracions, les EDAR assoleixen abastament els resultats esperats, complint els nivells fixats per la normativa andorrana i la Directiva europea 91/271/CEE, sobre el tractament de les aigües residuals.

Els fangs generats

El conjunt d’estacions depuradores d’aigües residuals han generat un total de 1.387 tones de matèria seca de fangs durant l’any 2013 (el que equival a un total de 6.547 tones de fangs humits). En relació amb la producció de fangs de cada instal·lació, la EDAR del sistema sud ha generat el 74% dels fangs en termes de matèria seca total.

Del total d’aquesta producció, s’ha exportat un 2,3%, mentre que la resta ha estat valoritzada energèticament al Centre de tractament de Residus (CTR), sigui amb assecament previ o sense.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada