Es comptabilitzen 1.168 isards en tot el territori, la xifra més alta dels darrers 20 anys

La Comissió de Seguiment de la Caça, presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, s’ha reunit aquest dilluns per aprovar el pla de caça de l’isard del 2019. Així, després de la reunió s’ha aprovat l’ordre ministerial que fixa en 168 el total de captures permeses per a la setmana de la caça de l’isard, que tindrà lloc del 15 al 22 de setembre.

El nombre total de captures previstes té en compte la població d’isards en terreny cinegètic comú i en els vedats de caça de Xixerella, Sorteny i Ransol, que és d’un total de 841. A més, també s’estableix considerant l’índex de creixement, que ha estat d’un 21,88% i l’índex de captura del 20%. El nombre total de captures permeses representa que es podrà caçar un isard per cada colla d’un mínim de quatre caçadors, ja que s’han inscrit un total de 556 caçadors.

A més, si a aquesta xifra se li sumen els isards comptabilitzats al vedat d’Enclar, s’arriba als 1.168, la més alta dels darrers 20 anys. L’increment s’atribueix a un bon creixement de la població i a les condicions climatològiques i caloroses de l’estiu que han permès una abundància dels animals en les zones més fresques del país. En aquest sentit els representants ministerials han agraït especialment la important participació dels caçadors en els recomptes.

Pel que fa a la salut de l’espècie, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat disposa d’un pla de vigilància sanitària que fa el seguiment del pestivirus en col·laboració amb el Cos de Banders. Des del setembre del 2018 s’han analitzat 81 mostres de melsa (procedents de 80 captures dins del territori andorrà i d’un animal recuperat mort el febrer del 2018) que indiquen que cap dels 81 isards eren portadors de pestivirus. L’índex de fertilitat global, que s’ha situat en 0,8, i l’índex de creixement, que és del 24,7%, conclouen que la prevalença de la malaltia es manté estable amb una incidència mínima dins la població actual d’isards del país. També s’han recuperat 153 mostres d’hisops conjuntivals per fer el seguiment de la queratoconjuntivitis infecciosa que pot afectar l’isard. En cap mostra s’ha detectat l’agent etiològic de la malaltia.