Entra en servei la nova variant sud de Lleida

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, ha posat avui en servei la nova variant sud de Lleida, juntament amb l’alcalde de la ciutat, Àngel Ros. Les obres han consistit en el desdoblament i el perllongament cap a l’est de la infraestructura existent per tal de millorar-ne la funcionalitat i prestacions, en el marc del projecte de la Generalitat de tancar una anella viària d’alta capacitat al voltant de Lleida.
Els treballs, que van començar el novembre de 2009, han comportat una inversió de 46,2 MEUR. En concret, l’obra ha consistit en l’ampliació de dos a quatre carrils de la carretera que ja existia, entre l’LL-12 i l’N-240 i la construcció d’un nou tram d’autovia de 4 quilòmetres, fins a l’LL-11. Així, la variant sud de Lleida té ara les característiques d’autovia i una longitud de 8,5 quilòmetres.
. L’eixamplament  de la variant: s’ha executat a partir de la calçada ja existent, tot adaptant els enllaços viaris següents: amb l’LL-12 (autovia de penetració a Lleida des de l’AP-2), amb la C-230a (accés sud a la Bordeta), amb l’L-702 (des del barri de la Bordeta fins a Castelldans) i amb la C-13 (cap a Balaguer).
. El perllongament de la variant: el nou tram s’inicia amb dos semienllaços propers entre si que permeten, de forma conjunta, la connexió entre la nova carretera, l’antic recorregut de la C-13, l’N-240, el polígon del Camí dels Frares, la CIM Lleida i el barri dels Magraners. Un dels semienllaços està format per dos ramals (un dels quals creua per sota la carretera) i l’altre, per una rotonda per sota de la carretera i dos ramals que la connecten a l’N-240. Uns tres quilòmetres després, la variant enllaça amb l’LL-11, en una rotonda que s’ha adaptat.
La variant compta amb enllaços a diferent nivell i una secció formada per dues calçades separades per una mitjana d’amplada variable amb una barrera New Jersey. Cada calçada compta amb dos carrils de 3,5 metres d’amplada, un voral interior d’1,5 metres i un voral exterior de 2,5 metres.
Pel que fa a estructures, cal remarcar la construcció de dos viaductes, l’un sobre la línia del ferrocarril Barcelona-Lleida, de 133 metres de longitud, i l’altre, sobre el torrent de la Femosa, de 67 metres. Així mateix, s’han format 14 passos inferiors i dos murs nous.
Mesures ambientals
Dins de les obres  de construcció de la variant sud de Lleida, la Generalitat ha vetllat per la conservació de la biodiversitat de la Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA) de Torre-ribera, l’única àrea de nidificació de la trenca a la península Ibèrica, i de la qual queden poques parelles.
Per tal de protegir aquesta espècie, inclosa en la categoria d’espècie en perill d’extinció, els departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural mantenen un conveni que inclou:
. Construcció d’una unitat  específica  de cria en captivitat de trenca al centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent.
. Manteniment anual d’aquestes instal·lacions, tasques d’alimentació suplementària, control de predadors, mesures de gestió de l’hàbitat, seguiment i vigilància ambiental, activitats que es perllongaran durant els propers cinc anys.
Cal indicar que el projecte per a portar a terme les plantacions i altres mesures d’integració ambiental a la nova variant es licitarà aquest any, amb un pressupost previst d’uns 1,9 MEUR.
Anella viària d’alta capacitat
 
L’actuació a la variant sud de Lleida s’emmarca en el projecte de la Generalitat de configurar una anella viària d’alta capacitat al voltant de Lleida. En aquest marc, el Departament de Territori i Sostenibilitat està definint conjuntament amb el Ministeri de Foment la connexió de la variant des de l’LL-11 fins a l’A-2. Paral·lelament, TES treballarà per consensuar amb el territori el traçat definitiu de la connexió cap a l’oest de la variant sud de Lleida.
Text i imatge: Gencat

TOTES LES NOTÍCIES