Els visitants baixen un 0,2% al desembre

El mes de desembre han entrat al país 708.409 visitants, amb una tendència mensual del nombre de visitants del -0,2%, i una tendència anyal del -1,5%.

Per nacionalitats, aquest mes de novembre destaquen les tendències anuals positives tant dels turistes com dels excursionistes, amb l’excepció dels excursionistes espanyols i dels turistes francesos que presenten tendències negatives.

El mes de desembre han entrat al país un total de 708.409 visitants, dels quals 489.790 (69,1%) són excursionistes mentre que 218.619 són turistes (30,9%).

Això representa una tendència negativa, tant mensual com anual, del nombre de visitants durant el mes de desembre, a causa de la tendència negativa del nombre d’excursionistes i malgrat la tendència positiva del nombre de turistes.

Per nacionalitat, els visitants espanyols presenten una tendència negativa a causa de la tendència negativa del nombre d’excursionistes i malgrat la tendència positiva del nombre de turistes.

En canvi els visitants francesos presenten tendències positives com a visitants i com a excursionistes, mentre que com a turistes és negativa.

El mes de desembre ens han visitat 218.619 turistes, el que situa la tendència del nombre de turistes a l’alça, amb una tendència mensual del +0,3%, situant la tendència anyal respecte al mateix mes de l’any passat en un +13,2%.

Per nacionalitat, els turistes espanyols tendències positives tant la mensual com l’anual, mentre que els francesos presenten una tendència positiva mensual però negativa anual. De forma contrària, els turistes d’altres nacionalitats presenten un tendència anual positiva.

Durant el mes de desembre ens han visitat un total de 489.790 excursionistes, situant la tendència mensual en un -0,5% i la tendència anual també en valors negatius, d’un -5,6%.

Per nacionalitat, els excursionistes francesos presenten tendències positives tant en la referència mensual com en l’interanual mentre que les tendències dels excursionistes espanyols són negatives.

A partir de les noves preguntes introduïdes en l’enquesta als visitants a la sortida del país tenim una orientació sobre algunes dades.

S’’ha iniciat la recollida de la pregunta “Motiu de visita” de forma diferent: s’han ampliat les opcions del camp “Lleure” i s’ha demanat d’ordenar per preferència tres motius de visita.

Amb aquesta nova taula encara es mostra més les diferents motivacions entre turistes i excursionistes. Destaca que la majoria dels excursionistes tenen com a únic motiu de visita les compres mentre que els turistes no tenen les compres com a primera opció preferent.

Tipus de relació dels visitants: (s’han exclòs els visitants entrats amb autobús)

– Família : 47%

– Parella: 29%

– Amics: 16%

– Sols: 7%

Pernoctació mitjana dels turistes, el mes de desembre 2011: 2,6 nits.

Pernoctació mitjana dels turistes per origen, el mes de desembre 2011:

– Espanya: 2,4 nits

– França: 2,0 nits

– Altres països: 5,1 nits

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *