Els veïns d’Auvinyà també tenim coses a dir…

L’esllavissada ocorreguda al Punt de trobada posa de manifest que la delegació de competències respecte la inspecció urbanística i control de la legalitat no ha estat suficientment efectiva per a poder prendre mesures a temps per evitar un incident que per sort no ha implicat víctimes.

L’executiu s’ha esforçat en deixar clar que no tenien cap mena de competència al respecte i que tampoc poden fer cap acció d’inspecció donat que incorrerien en un conflicte de competències que podria comportar un litigi al tribunal constitucional però es basen en la bona sintonia entre administracions en el que respecta a matèria urbanística per informar-se de situacions que cal revisar. Senyors, la seguretat de la ciutadania no pot dependre exclusivament d’una cessió de competències i d’una bona sintonia…. en el cas d’inacció per part del Comú hauria de ser l’executiu qui hauria de poder actuar fent prevaldre la seguretat de les persones!

Els veïns d’Auvinyà per arribar fins casa nostra actualment passem per dos trams de carretera que tenen evidents problemes de seguretat. El primer està ubicat a la carretera secundària CS-130 aproximadament al Km 1,5 (després dels edificis anomenats cases tradicionals) indret on va succeir un accident de trànsit en caure uns blocs de pedra que van impactar a un vehicle privat d’un agent de policia i no s’ha fet cap acció encara per corregir dita incidència tenint en compte que el servei de circulació hauria realitzat un informe com és habitual. L’altre punt es troba a un tram de carretera comunal que connecta diferents polígons de la urbanització residencial d’Auvinyà passant per la capella romànica de Sant Romà d’Auvinyà. En aquest tram es va produir una esllavissada l’any passat que vam notificar oficialment al Comú, sol·licitud 6072397 del 22/11/2018, i a dia d’avui encara no hem rebut resposta tot i haver insistit reiterades vegades i fins i tot hem hagut d’assenyalar amb uns cons la zona afecta per alertar als conductors. Hem d’esperar que a partir d’aquestes paraules l’executiu es doni per assabentat i faci ús de la bona sintonia per demanar al Comú que faci la seva feina en la part que li correspon? Si acaba succeint una desgràcia seguirem dient que les competències són exclusivament comunals tot i existir un departament de Protecció Civil i d’Ordenament Territorial?

A la roda de premsa retransmesa pels mitjans de comunicació l’executiu ha parlat de l’article 127 de la LGOTU (LLei general d’ordenament del territori i urbanisme) que indica que és la propietat qui té l’obligació de mantenir les parcel·les, edificis i instal·lacions de tota mena en les condicions de seguretat adequades. Els mateixos periodistes van preguntar, de forma molt encertada, al respecte del concepte de propietat donat que si algú llegeix la LGOTU s’adonarà que el concepte propietat i les responsabilitats que aquesta comporta és un criteri que no sempre es manté. Un clar exemple el trobem amb les urbanitzacions aprovades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LGOTU i que han de cedir gratuïta i obligatòriament els vials privats al Comú havent de realitzar prèviament les obres que el Comú considera per obtenir la qualificació de solars urbans (quan ja ho eren segons les escriptures de compra venda realitzades al seu moment). La LLei indica que són els propietaris de terrenys a la zona els que han de realitzar dites obres i cedir els vials al Comú quan tenir un terreny/parcel·la a la zona no té perquè implicar que siguis propietari dels vials que et permeten arribar fins el teu terreny donat que existeixen els drets de pas de tota la vida. En aquest cas la propietat del vial és una gran oblidada per la LGOTU i no se li exigeix la responsabilitat de fer els treballs sinó que aquesta es traspassa dubtosament a uns tercers. Es pot arribar a donar l’absurda situació que el propietari de vial ja no tingui cap terreny a la zona i la LLei empodera als propietaris de terrenys a fer obres sobre un vial que no és de la seva propietat i acabar cedint-lo al Comú quan, en funció del cas i dels interessos, la propietat podria denunciar als propietaris dels terrenys en fer unes accions que els obliga la LGOTU. El bloqueig que comporta aquesta situació és el que fa que en moltes de les urbanitzacions antigues no s’estiguin fent aquestes accions o les opinions siguin tan contraposades que no permetin tirar endavant per molt que s’estigui permetent realitzar polígons més i més petits per a tenir el consens necessari.

Segons les declaracions dels darrers dies l’executiu i partits de l’oposició estan d’acord que cal una modificació de la LGOTU. Esperem que en aquesta ocasió els Consellers Generals vulguin fer cas d’aquestes paraules i permetin que es puguin corregir els errors identificats del passat i facin que la propietat d’un bé impliqui sempre la mateixa responsabilitat i obligacions. Durant els darrers anys aquest afer l’hem “denunciat” als Consellers generals, a l’executiu, al raonador del ciutadà anterior i a l’actual, a la Comissió de Política del territori i urbanisme, Ordenament territorial, partits de l’oposició i en definitiva a tothom que ens ha volgut escoltar. Quan vam parlar-ne amb la Comissió de Política del Territori i Urbanisme l’únic que se’ns va saber dir és que canviar-ho comportaria un greuge comparatiu pels propietaris que ja han fet les obres que la LLei obliga a realitzar però no és un argument vàlid en no ser la primera LLei que s’ha hagut de corregir i ha comportat perjudicis als que l’havien complert des del primer moment. Tenir la propietat d’un bé no sempre ha de comportar beneficis per als seus propietaris i en tots els casos hauria de comportar la mateixa responsabilitat i obligacions.

Ja posats a arreglar les coses també seria necessari fer quelcom amb, aquest si, el greuge comparatiu que patim els ciutadans que vivim en parròquies diferents. Les competències cedides als Comuns fan que en el fons hi hagi 7 diferents formes de fer, encara que la LLei sigui la mateixa, i si ens centrem en urbanisme ha passat que en certs casos el Comú, per les raons que sigui, ha acceptat la propietat d’un vial privat sense que la propietat hagi realitzat les obres prèvies que la LLei indica. La cessió de competències en la que ningú comprova que tothom segueix les regles del joc fixades contradiu la Constitució en no tractar-se per igual a tots els ciutadans i no seria just que l’argument al respecte sigui que el que té les competències decideix fer el que vol, quan vol i com vol. Tothom dirà que això no passa però segur que tots coneixem algun exemple que ho afirma.

TOTES LES NOTÍCIES