Els treballs de manteniment del pont de la Margineda costaran prop de 210.000 euros

El Pont de la Margineda
El Pont de la Margineda. Foto: ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’adjudicació dels treballs de consolidació estructural de l’estrep dret del pont de la Margineda. El concurs públic ha recaigut en l’empresa COMESA per un import de 209.723,93 euros i el termini d’execució és de dotze setmanes a comptar de la data de la signatura del contracte.

De manera general, el pont manté un bon aspecte i no presenta lesions que a priori es poguessin qualificar d’importants, però tot i això cal actuar sobre el marge dret del pont. Aquest reposa damunt de sediments al·luvials força inestables i consistents en diferents nivells de graves que, en l’estar exposades a les aigües superficials i a les de subsòl provinents del riu, es degraden.

Els treballs licitats tenen per objectiu protegir el fonament de l’erosió local i la soscavació. Per a resoldre la situació, el projecte planteja construir una barrera de micropilots al voltant de l’estrep de forma que el terreny on carrega l’estructura quedi confinat i estabilitzat.

Les intervencions, tot i que són específiques per a les zones afectades, s’han pensat d’una forma planificada i integral sense perdre de vista la conservació del conjunt, ja que és un bé d’interès cultural (BIC) inscrit en la seva totalitat a l’Inventari general del patrimoni cultural, secció primera, de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra, en la categoria de monument.

 

Neteja del Santuari de Meritxell
Per altra banda, el Govern també ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació definitiva a l’empresa Domèstica Serveis SL del servei de neteja del Santuari de Meritxell. La proposta preveu una despesa anual de 18.554,82 euros, sense incloure les neteges dels serveis extraordinaris. Pel que fa la despesa d’enguany, es calcula una despesa total de 3.144,28 euros corresponents al mes de novembre i desembre del 2020, més un servei de treta de neu i una neteja de vidres a fons.

TOTES LES NOTÍCIES